CZ EN Translate
Menu

Mezi studenty trutnovské obchodní akademie

     V rámci osvěty v oblasti celnictví a kompetencí svěřených Celní správě České republiky zamířili prap. Vladimír Richter a por. Jitka Fajstavrová dne 18. února do Trutnova za studenty obchodní akademie. Ve dvou hodinových blocích oslovili a svoji profesi představili padesátce usměvavých pozorných studentů.

 

     Ve své přednášce se krátce zmínili také o historii, zásadních změnách ve výkonu služby po vstupu České republiky do Evropské unie v květnu roku 2004 nebo o přijímacím řízení do služebního poměru. Pro zpestření výkladu a seznámení s činnostmi celní správy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví použili vybrané exponáty zajištěného zboží, během ukázky zajištěných částí zvířat porušujících Úmluvu o mezinárodním obchodu s ohroženými druhy volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin informovali o jejich úloze v problematice CITES.  Zvláštní pozornost věnovali náročné práci celníků v terénu. Přiblížili ji na obrazových materiálech z konkrétních úspěšných akcí, při nichž dopadli osoby nelegálně převážející zásilky tabáku, lihovin, minerálních olejů, léků s obsahem pseudoefedrinu pro výrobu pervitinu či omamné a psychotropní látky. Studenti měli možnost okusit tíhu balistické vesty nebo si vyzkoušet práci s narkotesty; činili tak s nadšením.  Na samotné výstroji - na služebním stejnokroji, či služebně-pracovním stejnokroji, jenž oblékají příslušníci mobilního dohledu při své každodenní kontrolní činnosti, demonstrovali přednášející různorodost jejich pracovního zaměření.

 

 

 HK_mezi studenty OA.JPG

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 


Stránka byla publikována dne: 20.02.2020

Skočit na začátek stránky