CZ EN Translate
Menu

Opatření Celního úřadu pro Královéhradecký kraj v souvislosti s minimalizací přenosu onemocnění COVID-19

V návaznosti na usnesení vlády ze dne 12. března 2020, kterým vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru na území České republiky nouzový stav, a usnesení vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 o vyhlášení karantény na území České republiky je od pondělí 16. března 2020 přístup do budovy Celního úřadu pro Královéhradecký kraj pro veřejnost omezený. Kontakt s veřejností bude probíhat pouze v prostorách určených celním úřadem.

 

Provozní doba podatelny a pokladny:

Pondělí - 08:00 - 11:00 hodin

Středa - 08:00 - 11:00 hodin

 

Provozní doba určená pro potřeby daňového řízení:

Pondělí - 08:00 - 11:00 hodin

Středa - 08:00 - 11:00 hodin

 

Provozní doba určená pro potřeby celního řízení:

Pondělí až čtvrtek - 08:00 - 15:00 hodin

Pátek - 08:00 - 14:00 hodin

 

 

Celní úřad doporučuje veřejnosti hradit platby cla a daní bezhotovostně a využívat dálkové formy komunikace.

 

Celní řízení: https://www.celnisprava.cz/cz/aplikace/Stranky/default.aspx

Daňové řízení: https://www.celnisprava.cz/cz/dane/spotrebni-dane/Stranky/default.aspx

 

 

Výše uvedená opatření jsou rozhodnutím ředitele Celního úřadu pro Královéhradecký kraj v souladu s výše uvedenými usneseními vlády České republiky a z rozhodnutí Krizového štábu Generálního ředitelství cel, jež mají minimalizovat riziko přenosu onemocnění COVID-19.

 

 

 

 

Důležité odkazy pro občany k zaváděným opatřením v souvislosti s onemocněním COVID-19:

Vláda ČR: www.vlada.cz

Ministerstvo vnitra ČR:  www.mvcr.cz

Ministerstvo zdravotnictví ČR: www.mzcr.cz

 

 

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 16.03.2020

Skočit na začátek stránky