Celní úřad pro Královéhradecký kraj oznamuje, že od 1. ledna 2020 dojde k uzavření pokladny pro příjem plateb v hotovosti.

Příjem plateb v hotovosti bude nadále zajišťovat pokladní místo Celního úřadu pro Královéhradecký kraj v Hradci Králové, Bohuslava Martinů 1672/8a.

Své daňové povinnosti (daně, poplatky, odvody, pokuty) můžete plnit bezhotovostní platbou převodem na účet nebo složenkou na poště.

Žádosti o potvrzení bezdlužnosti lze podat elektronicky nebo fyzicky. Správní poplatek lze uhradit bezhotovostně převodem na účet CÚ nebo vylepením kolkové známky na žádost.

 

Č.j.: 109864/2019-550000-4 

 

 

plk. Mgr. Leoš Bouda
ředitel celního úřadu


 
Stránka byla publikována dne: 18. 11. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: