Celní úřad pro Královéhradecký kraj si Vás dovoluje pozvat na prezentační akci, jejímž cílem je představit široké veřejnosti techniku a dovednosti jednotlivých složek integrovaného záchranného systému Královéhradeckého kraje.

Akce „Bezpečné nábřeží 2019„ se koná pod záštitou hejtmana Královéhradeckého kraje a uskuteční se ve čtvrtek 5. září 2019 od 9:00 do 18:00 hodin na Eliščině a Smetanově nábřeží.

 

Celníci představí veřejnosti mobilní laboratoř, vozidlo využívající pro kontrolu výkonového zpoplatnění dálnic a některých silnic první třídy a další techniku, kterou používají při každodenním výkonu svěřených činností. V expozičním stánku Vám přiblížíme význam celní správy v oblasti ochrany práv duševního vlastnictví a ukážeme zajištěné exponáty vyrobené ze zvířat a planě rostoucích rostlin podléhajících Úmluvě CITES.

 

Zajímavou podívanou bude také závod dračích lodí, v němž změříme své síly s posádkami dalších složek integrovaného záchranného systému.

 

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj

 

Bezpečné nábřeří 2019 - plakát.jpg 


 
Stránka byla publikována dne: 30. 8. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: