CZ EN Translate
Menu

První konference historiků cla, celnictví a finanční stráže Republiky československé

     Hlavním záměrem projektu, jenž uvedl v realitu a zorganizoval Východočeský klub celních veteránů v čele s jeho předsedou Bohumilem Brandejsem, ve spolupráci s Východočeským památníkem celnictví v Králíkách, bylo rozšířit povědomí o profesní historii a předat zajímavé informace nejen pozvaným příslušníkům z rezortu celní správy, ale také dalším návštěvníkům, kteří projeví o danou problematiku svůj zájem. Vzdělávací akce se pod záštitou hejtmana Pardubického kraje Martina Netolického konala ve dnech 17. – 19. ledna ve středisku Krajského úřadu pro Pardubický kraj na Prostřední Lipce, bývalém prvorepublikovém oddělení finanční stráže.

 

     Pozvání organizátorů přijaly některé významné osobnosti, které svými pečlivě připravenými přenáškami obohatily program třídenní konference. Mezi nimi například Zbyšek Šustek ze Slovenské akademie věd v Bratislavě, který hovořil o měnové odluce od Rakouska – Uherska, kolkování bankovek a zavedení československé měny na dodatečně získaných územích. Marie Macková z Ústavu historických věd Filosofické fakulty Univerzity Pardubice přednášela na téma finanční stráž v Čechách v letech 1842-1918 s důrazem na Inspektorát finanční stráže Králíky. Navazující historii finanční stráže v období 1918-1949 vyložil badatel a autor literatury o finanční stráži Jaroslav Beneš. Josef Vachtl, ředitel Celního úřadu pro hlavní město Prahu, směroval svoji přednášku na hospodářskou situaci a celní politiku po vzniku samostatné Československé republiky. Zdeněk Přibyl, učitel gymnázia ve Vysokém Mýtě, přiblížil ve svém bloku slovem i obrazem historii let, kdy na gymnáziu studoval Emil Martinec. Jeho osobnost a význam pro celnictví představil Bohumil Brandejs za využití získaných materiálů z depozitáře Národního technického muzea v Praze.

     Výklad poskytli také zástupci Celních úřadů pro Pardubický a Královéhradecký kraj Václav Kánský a Jitka Fajstavrová. Prezentovali průřez historií jejich domovských celních úřadů.

 

     Mezi dvěma přednáškovými dny, druhý den konference, se účastníci vypravili do Martincova rodiště, města Horního Jelení. Přijal je zde jeho starosta Petr Tupec. Za přítomnosti ředitelů východočeských celních úřadů Leoše Boudy a Jiřího Pražáka byly položeny kytice k pamětní desce prvního odborového přednosty Ministerstva financí a organizátora celní služby Emila Martince na počest jeho narození dne 21. ledna 1869. S historií města obeznámil přítomné kronikář Blahoslav Novotný a závěrem setkání je provedl zajímavými místy souvisejícími s historickými událostmi města. Páteční program završila odpolední prohlídka expozic Východočeského památníku celnictví a Muzea K – S14.

 

 

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová

CÚ pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 22.01.2019

Skočit na začátek stránky