CZ EN Translate
Menu

Ředitel Celního úřadu pro Královéhradecký kraj udělil čestné odznaky při příležitosti oslav Mezinárodního dne celníků

     Nově zrekonstruované reprezentativní prostory Muzea východních Čech se staly dne 10. února svědkem oslav Mezinárodního dne celníků v Hradci Králové.

 

     Ředitel hradeckého celního úřadu plk. Leoš Bouda přivítal v historické budově, jenž byla na konci dvacátého století prohlášena národní kulturní památkou, vybrané zaměstnance celní správy ve služebním i pracovním poměru, zástupce součinnostních složek a bývalé kolegy, kteří službě v řadách celníků věnovali více než 30 let svého profesního života a v roce 2020 oslaví významná životní jubilea. Z jeho rukou převzali čestné odznaky bronzového nebo stříbrného stupně a vyslechli slova úcty a poděkování za nadstandardní a odpovědný přístup, jímž se každodenně podílí na řešení aktuálních situací a požadavků ve svěřených agendách či s celním úřadem velmi ochotně a na profesionální úrovni spolupracují.

 

     Samotnou ceremonii pozdvihla a velmi slavnostní ráz jí dodala účast čestné jednotky celní správy nesoucí prapor Celního úřadu pro Královéhradecký kraj, jíž pokyny udílel velitel šavlí vz. 24 ČET za zvuků slavnostních fanfár v podání dueta trubačů Hudby hradní stráže a Policie České republiky.

 

     Ucelený pohled na bohatství regionu východních Čech v období od 13. od 16. století zahrnující gotické a raně renesanční umění, představil přítomným spoluautor archeologické části výstavy Uprostřed Koruny české Mgr. Radek Bláha.

 

     Čestný odznak stříbrného stupně zavěsil plk. Leoš Bouda na hruď plk. Richardu Keclíkovi (Celní úřad pro Olomoucký kraj), Ing. Františku Švihlíkovi (Inspektorát ČOI pro Královéhradecký a Pardubický kraj), Ing. Richardu Maxmiliánu Sichovi (Vojensko-historický klub Erika Brno), Ing. Miloslavu Řezníčkovi (Obec legionářská Hradec Králové), plk. v. v. Bohumilu Brandejsovi (Východočeský klub celních veteránů). Čestný odznak bronzový udělil Věře Kozové, nprap. Pavlovi Horníčkovi, por. Martinu Rekovi a por. Martinu Vaníčkovi (všichni Celní úřad pro Královéhradecký kraj).

 

     Mezinárodní den celníků slaví 26. ledna příslušníci celních správ ve 171 členských zemích Světové celní organizace již od roku 1982.  Je spojen s 1. zasedáním Rady pro celní spolupráci v Bruselu, které proběhlo v roce 1953 právě 26. ledna. V roce 1994 přijala Rada pro celní spolupráci pracovní název Světová celní organizace, aby zdůraznila svoji celosvětovou působnost, po vzoru nově vytvořené Světové obchodní organizace. V roce 1965 se členem této mezinárodní instituce stalo i tehdejší Československo.    

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
CÚ pro Královéhradecký kraj

 


Stránka byla publikována dne: 12.02.2020

Skočit na začátek stránky