CZ EN Translate
Menu

Rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události

Dne 15. 6. 2020 byl zveřejněn finanční zpravodaj č. 9 Ministerstva financí 

https://www.mfcr.cz/assets/cs/media/Financni-zpravodaj_2020-c-09.pdf 

Jeho součástí je rozhodnutí o prominutí daně, příslušenství daně a správních poplatků z důvodu mimořádné události.

 

Generální ředitelství cel zpracovalo k výše uvedenému rozhodnutí souhrnnou informaci pod č. j. 29299/2020-900000-303, jež obsahuje přílohy:

 

Příloha A – Souhrnná informace o prominutí správních poplatků Příloha A – Souhrnná informace o prominutí správních poplatků.pdf

Příloha B – Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně v souvislosti s povolením posečkání Příloha B – Souhrnná informace o prominutí příslušenství daně .......pdf

Příloha C – Vybrané části Finančního zpravodaje č. 9/2020 Příloha C – Vybrané části Finančního zpravodaje č. 9_2020.pdf

 

Finanční zpravodaje Ministerstva financí naleznete na webových stránkách https://www.mfcr.cz/cs/legislativa/financni-zpravodaj/2020

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová

CÚ pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 17.06.2020

Skočit na začátek stránky