Dne 29. května se v zasedací místnosti královéhradeckého celního úřadu konalo setkání zaměřené na problematiku vaření piva a z ní vyplývajících zákonem stanovených povinností. Přednášejícími Alešem Horkým z oddělení metodiky daní Generálního ředitelství cel a Veronikou Bouškovou z odboru nepřímých daní Ministerstva financí byly patnácti účastníkům vyloženy informace potřebné pro jejich podnikatelskou činnost. Subjektům z řad malých nezávislých pivovarů, jejichž výroba nepřesahuje deset tisíc hektolitrů za jeden kalendářní rok, sdělili zákonné požadavky na způsob a výši zajištění daně pro provozování minipivovarů, předali informace nezbytné k prokázání zdanění, připomněli možnosti osvobození od spotřební daně či údaje požadované pro řádné vedení evidence piva. Závěrem první části zazněly připravované změny zákona o spotřebních daních v oblasti placení daně.  Ve druhé polovině semináře se všichni přítomní věnovali společné diskusi a řešení aktuálních situací a problémů, s nimiž se pivovarníci při své každodenní činnosti setkávají.

 

 

 

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
CÚ pro Královéhradecký kraj

 


Seznam obrázků


 
Stránka byla publikována dne: 5. 6. 2018
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: