CZ EN Translate
Menu

Seminář zaměřený na celní problematiku v praxi

Na čtyřiačtyřicet zaměstnavatelů z řad podnikatelské veřejnosti se setkalo v prostorách jedné ze zasedacích místností Krajského úřadu pro Královéhradecký kraj s příslušníky Celních správ České a Polské republiky. V úterý 8. října zde organizátoři akce - Úřad práce, krajská pobočka v Hradci Králové v úzké spolupráci s Krajskou hospodářskou komorou Královéhradeckého kraje a Eurocentrem Hradec Králové, uspořádali seminář nazvaný Celní problematika v praxi se zaměřením na Českou republiku a Polsko.

Účastníky setkání přivítal ředitel jednatelství Hospodářské komory v Náchodě František Molík a návazně předal slovo řediteli krajské pobočky Úřadu práce v Hradci Králové Mgr. Martinu Horákovi a řediteli Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Mgr. Leoši Boudovi, kteří pronesli za jimi řízené organizační složky několik úvodních slov.

Čtyřhodinový seminář byl rozdělen do dvou přednáškových bloků. V prvním z nich shrnul poznatky z praxe v oblasti kontrol prováděných celními orgány v provozovnách a na pozemních komunikacích ve svém precizně připraveném vystoupení vedoucí odboru dohledu Celního úřadu pro Královéhradecký kraj mjr. Ing. Tomáš Vik. Společně s mjr. Bc. Richardem Novákem, vedoucím celního odboru, a mjr. Bc. Františkem Prokopcem, vedoucím daňového odboru hradeckého celního úřadu, poté fundovaně reagovali na početné dotazy účastníků. Druhý blok patřil polským příslušnicím z Celního a daňového úřadu Dolního Slezska ve Wroclavi. Malgorzata Gruzska a Iwona Starzak přednesly, podobně jako jejich čeští kolegové, zkušenosti z praxe v rámci prováděných kontrolních činností v terénu, avšak na druhé straně společné státní hranice. Celý program byl simultánně tlumočen. Akce byla podpořena z finančních prostředků EU pro zaměstnanost a sociální inovace „EaSI" (2014-2020).

 

IMG_4377.JPG

 

 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
CÚ pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 09.10.2019

Skočit na začátek stránky