CZ EN Translate
Menu

Vyhodnocení činnosti společného pracoviště

     V sídle Společného centra policejní a celní spolupráce Náchod – Kudowa Słone se ve středu 15. května sešli zástupci zainteresovaných složek, čeští celníci a policisté s jejich polskými kolegy z celní správy, policie a pohraniční stráže. Mezi nejvýznamnějšími z nich ředitelka Komory daňové správy ve Wrocławi Anna Chałupa a náčelník Dolnoslezského celně-daňového úřadu ve Wrocławi Jarosław Czerniak.

     Během dvouhodinového setkání si přítomní vyměnili informace týkající se statistických dat za rok 2018, vyzdvihli případy úspěšné spolupráce, rozmlouvali na téma zohlednění aktuální problematiky a kompetencí zúčastněných složek ve smlouvě mezi Českou republikou a Polskou republikou o spolupráci v boji proti trestné činnosti, při ochraně veřejného pořádku a o spolupráci v příhraničních oblastech, jejíž současná verze pochází z roku 2006. Nové znění, po připomínkách české strany, by mělo přinést změny v oblasti výměny informací u daní, zejména pak u daně z přidané hodnoty, dále postihnout výměnu informací u subjektů a skutečností týkajících se nejen příhraničních oblastí, ale celého území obou sousedních států; návrh počítá také s možností provádět takzvaná „řetězová dožádání" při získávání informací ze vzdálenějších států řetězově vždy přes jednotlivé komunikační body sousedních států na státní hranici, či například dozná rozšíření oprávnění pro výměnu informací i pro oblast správních deliktů. Na setkání byly diskutovány také organizační a procesní změny v Celní správě České republiky týkající se výkonu služby na společných centrech účinné od 1. září tohoto roku.

 

HK_vyhodnocení SP.JPG 

 

por. Ing. Jitka Fajstavrová
Celní úřad pro Královéhradecký kraj


Stránka byla publikována dne: 20.05.2019

Skočit na začátek stránky