CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 30.05.2013


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Hasiči a celníci podepsali dohodu o plánované pomoci

     Dnešního dne byla podepsána „Dohoda o plánované pomoci na vyžádání“ mezi Hasičským záchranným sborem (HZS) Královéhradeckého kraje a Celním úřadem pro Královéhradecký kraj. Ředitelé HZS Královéhradeckého kraje plk. František Mencl a Celního úřadu pro Královéhradecký kraj plk. Petr Kašpar svým podpisem navázali na již probíhající spolupráci a dohodu uzavřenou v roce 2004. K podpisu nové dohody došlo v důsledku změny organizační struktury celní správy k 1. lednu 2013.

     Dohoda upravuje spolupráci při provádění záchranných a likvidačních prací při mimořádných událostem a krizových situacích v rámci integrovaného záchranného systému. „Součástí dohody je i úzká spolupráce v administrativní a technické oblasti při odbavování humanitární pomoci přijímané ze zahraničí do České republiky a naopak“, řekl ředitel celního úřadu Petr Kašpar. Vzájemná spolupráce bude probíhat také v oblastech výzkumu, vývoje, výrobních a technických služeb, vzdělávacích a výukových programů a projektů, výcviku a cvičení, pokud jsou tyto oblasti využívány pro potřeby integrovaného záchranného systému.  „Uzavřením dohody a stanovením určitých postupů se zefektivní spolupráce při řešení mimořádných a krizových situací a také při celním odbavování humanitární pomoci“, dodal ředitel HZS Královéhradeckého kraje František Mencl. Dohoda v neposlední řadě upevní vzájemné vztahy a naváže na probíhající spolupráci.

por. Bc. Martina Žahourková
Tisková mluvčí Hasičského záchranného sboru Královéhradeckého kraj 
tel. +420 950 530 232
mobil: +420 724 176 044
e-mail: martina.zahourkova@hkk.izscr.cz

 por. Bc. Martina Kolinská 
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Královéhradecký kraj  
tel: +420 495 756 212
mobil: +420 602 372 515
e-mail: m.kolinska@cs.mfcr.cz


por. Bc. Martina Kolinská
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 212
mobil: +420 602 372 515
fax: +420 495 756 200
e-mail: m.kolinska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky