CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 20.11.2013


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Někteří vývozci a dovozci v Královéhradeckém kraji zkreslují statistické údaje

     Od počátku tohoto roku  příslušníci oddělení následných kontrol provedli  62 kontrol na vykazování údajů Intrastat. V 55 případech dovozci či vývozci (zpravodajské jednotky) nevykazovaly vůbec, chybně či po zákonem stanovené lhůtě statistické údaje o zboží, které je předmětem obchodu s členskými státy Evropské unie. Celková částka, kterou bylo zkresleno vykazování Intrastatu se pohybuje kolem 770 000 000 korun

     Intrastat je statistickým systém sběru a zpracování dat, pro sledování obchodu se zbožím mezi členskými státy Evropské unie, jde o tzv. intrakomunitární obchod. Povinnost vykazování vzniká obchodním subjektům registrovaným k DPH okamžikem, kdy dosáhnou prahu pro vykazování, což v případě dovozu či vývozu zboží znamená práh ve výši osmi milionů korun. Zpravodajské jednotky obchodující pod tímto limitem, jsou od výkaznictví pro Intrastat osvobozeny.

      Kontrolou královéhradeckých celníků bylo zjištěno, že v 42 případech nebyla zpravodajská jednotka registrována k vykazování údajů Intrastat ač být registrována měla,  u dalších 13 subjektů se jednalo o chybné vykazování údajů či hlášení po zákonem stanovené lhůtě. 

      Zpravodajské jednotky, které nesplní zákonem stanovenou povinnost se tak vystavují nebezpečí uložení sankce za správní delikt až do jednoho milionu korun. V letošním roce celní úřad uložil za tyto správní delikty 54 pokut v celkové výši 374 000 korun.  

     Údaje vykazované do hlášení Intrastat nejsou samoúčelné, jsou dále zpracovány Českým statistickým úřadem pro sestavení národního účtu a slouží jako národní  stupeň  sběru statistických  dat o  intrakomunitárním obchodu pro Eurostat, který je statistickým orgánem Evropské unie. Údaje jsou dále použity např. k sestavení statistiky zahraničního obchodu, ministerstvo průmyslu a obchodu je hodnotí pro provádění hospodářské politiky a národní banky je využívají pro sestavení platební bilance.  
     
      Podrobnější informace o vykazování údajů Intrastat naleznete na www.celnisprava.cz
  

 


por. Bc. Martina Kolinská
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 602 372 515
fax: +420 495 756 200
e-mail: m.kolinska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky