CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Hradci Králové 07.02.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Celnické ohlédnutí za rokem 2013 v Královéhradeckém kraji

      Královéhradečtí celníci v minulém roce odvedli na daních, clech a ostatních poplatcích téměř 454 milionu korun.  Na spotřební dani vybrali téměř 132 milionu korun.  Více jak 17 milionu korun inkasovali na spotřební dani z minerálních olejů, přes 12 milionu korun vybrali z  lihu a lihovin, vybraná částka na dani z  piva činila přes 53 milionu, z vína více jak půl milionu korun a z energetických daní téměř 49 milionu korun.   
       V rámci tzv. dělené správy, kdy celníci vybírají a vymáhají pokuty, které fyzickým a právnickým osobám ukládají jiné státní organizace a instituce, odvedli přes 196 milionu korun.  Převážně se jednalo o pokuty uložené Policií ČR, Státní zemědělskou a potravinářskou inspekcí,  Oblastním inspektorátem práce, Českou inspekcí životního prostředí aj.      
       Při dovozu zboží ze zemí mimo EU do ČR v rámci celního řízení celníci vybrali  na cle, dani z přidané hodnoty a spotřební dani téměř 143 milionu korun.
       Hlídky královéhradeckých celníků provedli celkem 2 865 kontrol zaměřených na kontrolu dálničních kupónů, elektronického mýtného, neznačených tabákových výrobků, kontrolu znační lihu,  pátrali po zboží uniklém celnímu dohledu, zaměřovali se na kontrolu zaměstnávání cizinců, kontrolovali  přetížení nákladních vozidel formou kontrolního vážení,  aj. Za zjištěná porušení uložili pokuty ve výši  téměř 3,5 milionu korun.  
       Rovněž se zaměřovali na přepravu omamných a psychotropních látek či léků s vysokým obsahem pseudoefedrinu. V rámci této kontrolní činnosti zajistili 6 144 tablet léků s pseudoefedrinem, 5,5 kg marihuany a 3,07 g pervitinu.
        Při kontrolní činnosti zajistili 500 tisíc kusů nezdaněných cigaret a  přes 11 tun nezdaněného řezaného tabáku určeného ke kouření, kdy únik na spotřební dani by celkově činil přes 20 milionu korun.  V jednom případě se jednalo o nabízení nezdaněného řezaného tabáku prostřednictvím internetového inzertního serveru. V dalším případě se jednalo o přepravu nezdaněných cigaret ve speciálně vytvořené tajné schránce v rolích koberců. Celníci objevili v loňském roce kartony cigaret i ve speciálně vybudovaném úkrytu na ložné ploše odtahového vozidla.     
        Příslušníci oddělení Dohledu nad subjekty provedli za rok 2013 celkem 74 kontrol se zaměřením na dodržování zákona o zaměstnanosti, z toho 34 kontrol s pozitivním výsledkem. Celkově bylo zkontrolováno  192 osob ze zemí EU, 141 osob ze zemí mimo EU, 23 z nich pracovalo bez povolení úřadu práce a u  140 osob nesplnil zaměstnavatel oznamovací povinnost k úřadu práce. Celníci kontrolovali stavební společnosti, obchody včetně tržnic, automobilový průmysl, zemědělství, stravovací a ubytovací služby.
        Při kontrolách tzv. výkonového a časového zpoplatnění (platné dálniční kupóny a uhrazení mýtného poplatku u silničních motorových vozidel nebo jízdních souprav s hmotností nad 3,5 tuny) zjistili téměř dva a půl tisíce porušení a za ně uložili blokové pokuty ve výši  téměř 1,7 milionu korun.   
       

por. Bc. Martina Kolinská
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 602 372 515
fax: +420 495 756 200
e-mail: m.kolinska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky