CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 - Právních a správních činností
Bohuslava Martinů 1672/8a 
501 01 Hradec Králové

V Hradci Králové 30.06.2014


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Půlroční bilance kontrol zaměstnávání cizinců v Královéhradeckém kraji

         Celkem 74 kontrol z toho 35 pozitivních zaměřených na zaměstnávání cizinců a občanů ze zemí Evropské unie, 187 zkontrolovaných osob, 4 cizinci bez povolení k zaměstnání, 71 občanů ze států Evropské unie bez dokladů o splnění oznamovací povinnosti vůči krajské pobočce úřadu práce a 2 cizinci bez splnění příslušné vízové povinnosti. Taková je bilance kontrol zaměřených na dodržování zákona o zaměstnanosti královéhradeckých celníků v prvním pololetí tohoto roku. 
 
         Příslušníci dohledu nad subjekty provádí tyto kontroly pravidelně. V letošním roce se zaměřili na kontroly v oblasti těžkého průmyslu, služeb či stavebnictví. Nejčastěji zjistili porušení zákona u Ukrajinců, Poláků, Slováků a Rumunů. Dvě osoby, které neslnily příslušnou vízovou povinnost si převzala cizinecká policie a hrozí jim vyhoštění.  Zjištěná porušení právních předpisů celní úřad předává příslušnému oblastnímu inspektorátu práce k dalšímu řízení.   
       
        V případě, že zaměstnavatel nesplní informační povinnost, může být uložena pokuta až do výše 100 000 korun, a jestliže zaměstnává cizince bez platného povolení hrozí mu sankce v rozmezí od čtvrt do 10 milionů korun. 
      

por. Bc. Martina Kolinská
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 209
mobil: +420 602 372 515
fax: +420 495 756 200
e-mail: m.kolinska@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky