CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 - Právních a správních činností
Bohuslava Martinů 1672/8a 
501 01 Hradec Králové

V Hradci Králové 18.09.2018


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Hradečtí celníci zadrželi jedenáct kvízomatů

Kontroly hradeckých celníků v oblasti dohledu nad subjekty směřují často do podniků, jež provozují hazardní hry. Jen v minulém týdnu odvezli z obcí na Trutnovsku a Jičínsku do celního skladu celkem 11 technických herních zařízení.  Takzvané kvízomaty, které zadrželi, kladou zúčastněným hráčům snadné vědomostní otázky, v okamžiku zodpovězení se však chovají jako tradiční výherní automaty.

Provozovatelé heren nedisponovali v obou případech příslušnými povoleními k provozování hazardních her, které vydává Ministerstvo financí, nebo herním prostorem schváleným místními městskými úřady.

Od začátku letošního roku zrealizovali celníci v královéhradeckém regionu 42 kontrol zaměřených na nelegální provozování hazardních her, v jejichž rámci odhalili 12 nelegálních heren a zajistili 70 herních zařízení, z toho 64 kvízomatů.

Celní správě České republiky byla zákonem svěřena dozorová činnost nad provozováním hazardních her od počátku roku 2017. Hradečtí celníci dosud pravomocně ukončili 9 správních řízení, při kterých uložili kontrolovaným subjektům pokuty ve výši 99.000 korun. Sankce byly státu uhrazeny v plné výši.

Ve správním řízení hrozí za nepovolené provozování hazardní hry provozovateli pokuta až do výše 50 milionů korun a propadnutí zadržených přístrojů. 


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 221
mobil: +420 602 372 515
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz