Celní správa České republiky
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 - Právních a správních činností
Bohuslava Martinů 1672/8a 
501 01 Hradec Králové
V Hradci Králové 8. 2. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Hradečtí celníci bilancovali rok 2018

Královéhradečtí celníci odhalili v roce 2018 téměř 19 tisíc tablet léků zneužívaných k výrobě drog, 507 gramů pervitinu, 825 gramů hašiše nebo například 145 tablet extáze. Pašeráci se je snažili ukrývat v konstrukčních dutinách vozidel nebo v osobních zavazadlech. K úspěšným záchytům často přispěli také služební psi speciálně vycvičení na vyhledávání omamných a psychotropních látek.

115 cizinců z celkového počtu 504 zkontrolovaných pracovalo v Královéhradeckém kraji bez platného pracovního povolení nebo v rozporu s ním. Mezi nelegálně pracující, kteří nejčastěji porušovali zákon o zaměstnanosti, patřili Ukrajinci. Celníci zaměřili své kontroly do oblasti stavebnictví, ale také do průmyslové výroby, dřevovýroby nebo zemědělství.

Při kontrolách provozování hazardních her uskutečnili 69 kontrol, v jejichž rámci zadrželi 77 herních zařízení. V oblasti kontrol dodržování zákona o evidenci tržeb provedli 799 kontrol, z nichž ve 143 případech zjistili porušení.

Na cle, daních a dalších poplatcích souvisejících s celním řízením inkasovali více než 244,5 milionu korun. Nejvyšší výběr zaznamenali u daně z piva, bezmála 62 milionů.

V rámci tzv. dělené správy, kdy celníci vybírají a vymáhají pokuty, které fyzickým osobám  a obchodním společnostem ukládají jiné státní organizace a instituce, odvedli dalších více než 51 milionů korun. Na kaucích a pokutách včetně poplatků za vydání náhradních přepravních povolení v silniční přepravě vybrali téměř 2 miliony korun.

V souvislosti s převozem živočišných produktů celníci kontrolují, zda přepravci v České republice nahlásili takové zásilky státní veterinární správě. Ve spolupráci s ní identifikovali nezákonné přepravy u více než 122 tisíc kilogramů hovězího, vepřového či drůbežího masa a téměř 302,5 tisíc kusů vajec.

Královéhradečtí celníci zajistili v roce 2018 více než jeden a půl tisíce výrobků pro podezření z porušení práv k ochranným známkám nebo průmyslovým vzorům. Škoda, která by byla majitelům práv duševního vlastnictví způsobená prodejem tohoto zboží, by dosahovala částky téměř 2,5 milionu korun. Mezi nejčastější zajištěné komodity patřila sportovní obuv a hračky.


Seznam obrázků


 
por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 221
mobil: +420 602 372 515
fax: +420 495 756 200
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: