CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 - Právních a správních činností
Bohuslava Martinů 1672/8a 
501 01 Hradec Králové

V Hradci Králové 15.10.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Při kontrole nelegální zaměstnanosti zjistili 31 porušení

V rámci celorepublikové kontrolní akce s názvem ČMELÁK, zaměřené na dodržování zákona o zaměstnanosti a platnost pracovních povolení pro výkon práce cizinců, odhalili v minulých dnech královéhradečtí celníci třicet jedna porušení.

U jednadvaceti občanů rumunské státní příslušnosti, vykonávajících svoji činnost v zemědělství, neprokázal jejich zaměstnavatel pracovně-právní vztah a nesplnil zákonem stanovenou oznamovací povinnost vůči místně příslušnému úřadu práce. Dalších deset Ukrajinců pracovalo ve stavebnictví bez pracovních povolení k zaměstnání od úřadu práce nebo zaměstnanecké karty, disponovali pouze turistickými vízy.

Třem českým zaměstnavatelům, kteří cizince nelegálně zaměstnávali, hrozí pokuta do výše až deseti milionů korun.

Bezprostředně po provedení nezbytných právních úkonů předají celníci případ k zahájení správního řízení Oblastnímu inspektorátu práce pro Královéhradecký a Pardubický kraj.


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 221
mobil: +420 602 372 515
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky