CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 - Právních a správních činností
Bohuslava Martinů 1672/8a 
501 01 Hradec Králové

In Hradci Králové 12.01.2022


PRESS RELEASE OF THE CZECH CUSTOMS ADMINISTRATION

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Hradečtí celníci odhalili při kontrole únik na cle ve výši 1,8 milionu korun

Uznáním porušení a uhrazením cla ve výši 1,8 milionu korun byla ukončena kontrola po propuštění zboží u jedné z obchodních společností na Trutnovsku. Královéhradečtí celníci prověřovali její realizované dovozy polypropylenových pytlů z Indie více než pět měsíců.

Na základě charakteristických vlastností výrobků, s přihlédnutím zejména k jejich materiálovému složení, došli po posouzení všech důkazních prostředků k závěru, že údaje o sazebním zařazení a celní hodnotě zboží, které společnost uváděla do předkládaných celních prohlášení, byly chybné.

Svojí činností tak zabránili úniku na cle a uhrazené peníze odvedli do státního rozpočtu (25 %) a rozpočtu Evropské unie (75 %).

V minulém roce provedli celníci v Královéhradeckém kraji v oblasti kontrol po propuštění zboží celkem 33 kontrol, z nichž bylo 29 pozitivních a doměřili nedoplatky na cle v souhrnné výši téměř 3 miliony korun. Dlužné částky byly subjekty uhrazeny, pouze v jednom případě běží splátkový kalendář s úhradou zbývajících 70 tisíc korun.por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 221
mobil: +420 602 372 515
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky