CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 - Právních a správních činností
Bohuslava Martinů 1672/8a 
501 01 Hradec Králové

V Hradci Králové 12.01.2022


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Hradečtí celníci odhalili při kontrole únik na cle ve výši 1,8 milionu korun

Uznáním porušení a uhrazením cla ve výši 1,8 milionu korun byla ukončena kontrola po propuštění zboží u jedné z obchodních společností na Trutnovsku. Královéhradečtí celníci prověřovali její realizované dovozy polypropylenových pytlů z Indie více než pět měsíců.

Na základě charakteristických vlastností výrobků, s přihlédnutím zejména k jejich materiálovému složení, došli po posouzení všech důkazních prostředků k závěru, že údaje o sazebním zařazení a celní hodnotě zboží, které společnost uváděla do předkládaných celních prohlášení, byly chybné.

Svojí činností tak zabránili úniku na cle a uhrazené peníze odvedli do státního rozpočtu (25 %) a rozpočtu Evropské unie (75 %).

V minulém roce provedli celníci v Královéhradeckém kraji v oblasti kontrol po propuštění zboží celkem 33 kontrol, z nichž bylo 29 pozitivních a doměřili nedoplatky na cle v souhrnné výši téměř 3 miliony korun. Dlužné částky byly subjekty uhrazeny, pouze v jednom případě běží splátkový kalendář s úhradou zbývajících 70 tisíc korun.por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 221
mobil: +420 602 372 515
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky