CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Královéhradecký kraj
Oddělení 11 - Právních a správních činností
Bohuslava Martinů 1672/8a 
501 01 Hradec Králové

V Hradci Králové 03.07.2024


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Královéhradecký kraj

Vezl z Polska cigarety bez tabákových nálepek

Jedenáct tisíc a šest set kusů cigaret zajistila v minulých dnech hlídka královéhradeckých celníků mobilního dohledu, operující v blízkosti bývalého hraničního přechodu Náchod – Kudowa Slone, posádce šedého volkswagenu, která měla namířeno z Polska do České republiky. K vlastnictví kuřiva bez tabákových nálepek se následně po odhalení nelegální zásilky přihlásil sedmatřicetiletý Čech, který avizoval, že si jej veze pro svoji osobní spotřebu. Cigarety byly umístěny v zavazadlovém prostoru vozidla v kartonové krabici a v bílém igelitovém pytli. Celníci zajištěné cigarety uskladnili ve skladu celního úřadu a případ předali odboru pátrání Celní správy České republiky k zahájení úkonů trestního řízení.

Muži hrozí za trestné činy porušení předpisů o nálepkách a jiných předmětech k označení zboží a porušení práv k ochranné známce a jiným označením trest odnětí svobody až na tři léta nebo zákaz činnosti. Navíc mu bude doměřena spotřební daň ve výši téměř padesát tisíc korun.

Ze statistik královéhradeckých celníků je patrný nárůst nelegální přepravy tabákových výrobků z Polska. Jen za 1. pololetí roku 2024 zaznamenali padesát porušení a zajistili více než 116 tisíc kusů nezdaněných cigaret. V porovnání s celým minulým rokem, kdy jich zajistili téměř 150 tisíc kusů, byl počet porušení již v tomto pololetí překročen o 4 případy.

Fyzické osoby, které dopravují cigarety pro osobní spotřebu z členských zemí Evropské unie, je mohou dovézt bez toho, aniž by uhradily spotřební daň, pouze v zákonem stanoveném limitu 800 kusů cigaret. U cigaret ze třetích (mimounijních) zemí platí osvobození od daně z přidané hodnoty, spotřební daně a cla u 200 kusů cigaret.


por. Ing. Jitka Fajstavrová
Tisková mluvčí CÚ pro Královéhradecký kraj
tel: +420 495 756 221
mobil: +420 602 372 515
e-mail: j.fajstavrova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky