CZ EN Translate
Menu
     Dne 21. 3. 2013 Celní úřad pro Královéhradecký kraj odeslal panu L. D. odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j. 10758-5/2013-550000-11 v tomto znění:

     Dne 26. února 2013 obdržel nadepsaný celní úřad Vaši žádost o poskytnutí informace  podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 106/1999 Sb.“).

      V žádosti požadujete sdělit informaci kdo z pracovníků celní správy a za jakým účelem vznesl dotaz do informačního systému evidence obyvatel dne 15.11. 2010 v 8:50 hod. k Vaší osobě. V žádosti uvádíte, že informace k Vaší osobě si vyžádalo (dle informace Ministerstva vnitra č.j. MV-122480-8/SC-2012) Generální ředitelství cel, pobočka Hradec Králové ul. Vážní 1000 respektive Celní úřad Hradec Králové. 
Celní správa nearchivuje dotazy zadávané přímo do webové aplikace spravované Ministerstvem vnitra ČR a to ani v analogové ani elektronické podobě. Generální ředitelství cel eviduje dotazy zadávané do systému evidence obyvatel pouze v případech, kdy jsou zadávány prostřednictvím operačního centra celní správy, což nebyl projednávaný případ. 

      Z toho důvodu nadepsaný celní úřad prodloužil lhůtu k poskytnutí informace do 21. března 2013 a požádal o informace Ministerstvo vnitra pod č.j. 10758-2/2013-550000-11 dne 5. března 2013, které je správcem tohoto informačního systému. O prodloužení lhůty jste byl informován sdělením č.j. 10758-3/2013-550000-11 ze dne 8. března 2013.

     Nadepsaný celní úřad nerozhodl  v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., neboť někteří příslušníci celní správy mají přiděleno oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí a z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vámi požadované informace zjistit. Do dnešního dne jsme od Ministerstva vnitra neobdrželi odpověď na naši žádost a to ani po opakované urgenci jak telefonické, tak prostřednictvím elektronické pošty.
S ohledem na výše uvedené a na běh lhůty pro poskytnutí informace (21. březen 2013 poslední den lhůty pro poskytnutí informace) Vám nemůže v tuto chvíli poskytnout Vámi požadovanou informaci za jakým účelem a z jakého důvodu byl zadán dotaz k Vaší osobě Celním úřadem Hradec Králové  do informačního systému evidence obyvatel. 
 
     O výsledku šetření u dožádaného orgánu Vás budeme neprodleně informovat.   

 

                                                                                                  plk. Ing. Rudolf Vzorek
                                                                                                vedoucí odboru 1  - Právní 
                                                                                             a zástupce ředitele celního úřadu 
       
       Následně dne 11. 4. 2013 Celní úřad pro Královéhradecký kraj doplnil panu L. D. odpověď na žádost o poskytnutí informace dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím č. j. 10758-10/2013-550000-11 v tomto znění:

     Dne 26. února 2013 obdržel nadepsaný celní úřad Vaši žádost o poskytnutí informace  podle zákona č. 106/1999 Sb., o  svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ zákon č. 106/1999 Sb.“).

     V žádosti požadujete sdělit informaci, kdo z pracovníků celní správy a za jakým účelem vznesl dotaz do informačního systému evidence obyvatel dne 15.11. 2010 v 8:50 hod. k Vaší osobě. V žádosti uvádíte, že informace k Vaší osobě si vyžádalo (dle informace Ministerstva vnitra č.j. MV-122480-8/SC-2012) Generální ředitelství cel, pobočka Hradec Králové ul. Vážní 1000 respektive Celní úřad Hradec Králové. 
Celní správa nearchivuje dotazy zadávané přímo do webové aplikace spravované Ministerstvem vnitra ČR,  a to ani v analogové ani elektronické podobě. Generální ředitelství cel eviduje dotazy zadávané do systému evidence obyvatel pouze v případech, kdy jsou zadávány prostřednictvím operačního centra celní správy. Kontrolou těchto dotazů k Vaší osobě nebyl zjištěn žádný záznam, proto jsme požádali o spolupráci Ministerstvo vnitra, aby nám upřesnili o jaký druh dotazu se jednalo a kdo z pracovníků celní správy dotaz učinil. 
    
     Z výše uvedeného důvodu nadepsaný celní úřad prodloužil lhůtu k poskytnutí informace do 21. března 2013 a požádal o informace Ministerstvo vnitra pod č.j. 10758-2/2013-550000-11 dne 5. března 2013, které je správcem tohoto informačního systému. O prodloužení lhůty jste byl informován sdělením č.j. 10758-3/2013-550000-11 ze dne 8. března 2013, které jste převzal dne 19 března 2013.
Nadepsaný celní úřad nerozhodl  v souladu s ustanovením § 14 odst. 5 písm. c) a § 15 zákona č. 106/1999 Sb., neboť někteří příslušníci celní správy mají přiděleno oprávnění pro přístup do centra informačního systému správních evidencí a z tohoto důvodu jsme se rozhodli Vámi požadované informace zjistit.
S ohledem na výše uvedené a na běh lhůty pro poskytnutí informace (21. březen 2013 poslední den lhůty pro poskytnutí informace) jsme Vám dne 21. března 2013  odeslali odpověď pod č.j. 10758-5/2013-5500000-11, že Vám nemůžeme poskytnout Vámi požadovanou informaci za jakým účelem a z jakého důvodu byl zadán dotaz k Vaší osobě útvarem celní správy v Hradci Králové do informačního systému obyvatel, a to do doby než budeme mít informace od Ministerstva vnitra. Toto sdělení jste převzal dne 25. března 2013.

     Nadepsaný celní úřad obdržel odpověď od Ministerstva vnitra a na základě poskytnutých informací zjistil následující:

     Dne 15. listopadu 2010 byl vznesen pracovníkem celní správy požadavek do registru obyvatel, a to s dotazem na lokalitu Praha 5, ulici Nádražní. Takto zadaný dotaz (dotaz na ulici) pak vytvoří „pozitivní záznam“ u osob,  které v dané lokalitě bydlí. V tomto případě se jednalo o zjištění, zda-li v ulici Nádražní bydlí jiná osoba. Dotaz nebyl směřován na Vaši osobu a žádné informace k Vaší osobě nebyly vyžadovány.  

 

                                                                                                     plk. Ing. Rudolf Vzorek
                                                                                                  vedoucí odboru 1  -  Právní 
                                                                                              a zástupce ředitele celního úřadu
         

 

Stránka byla publikována dne: 08.02.2016 10:30
Skočit na začátek stránky