CZ EN Translate
Menu

Dne 29. září 2014 byla Celnímu úřadu pro Královéhradecký kraj (dále jen „povinný subjekt“) doručena žádost o poskytnutí informací dle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů  (dále jen „informační zákon“), kterou povinný subjekt zaevidoval pod č.j. 54987/2014-550000-11. Znění žádosti o informace je následující:

Žadatel – advokát žádá informace týkající se správy spotřebních daní. Zda je společnost XXX  držitelkou zvláštního povolení ve smyslu § 13 zákona o spotřebních daních.
 Odpoveď odeslána dne 2.10. 2014 pod č.j. 54987/2014-550000-11 v tomto znění:      
K Vaší žádosti sdělujeme, že výše uvedená společnost XXX, ICO: XX není držitelkou zvláštního povolení ve smyslu ustanovení § 13 zákona o spotřebních daních. Tuto informaci lze  také získat na webových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz záložka Aplikace – Registrovaní plátci SPD a EKO daní. 

Stránka byla publikována dne: 10.03.2017 12:40
Skočit na začátek stránky