CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní správa poskytuje informace:

        V
ztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů. 

          Text zákona č. 106/1999 Sb.

        Týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout. 

          Celní předpisy Společenství (vč. celního kodexu)


O poskytnutí informace lze požádat Celní úřad pro
Liberecký kraj

        - telefonicky - kontakty viz níže 
        - písemně - žádost adresovat Celnímu úřadu pro Liberecký kraj, České mládeže 1122, 
                        460 06 Liberec 6
 
        - osobním podáním na podatelnu v sídle Celního úřadu pro Liberecký kraj 
        - faxem na čísla +420 485 218 200 
        - elektronicky (e-mail) na adrese podatelna560000@cs.mfcr.cz 
        - datovou schránkou - vznny3t


Informace vám na Celním úřadu pro Liberecký kraj poskytnou:


Bc. Martin Stočes


        
Fax: +420 485 218 200
        Mobil: +420
601 587 509
        E-mail: m
.stoces@cs.mfcr.cz

 

V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte níže uvedené telefonní číslo: 

        Telefon: +420 485 218 203

 

 

Stránka byla publikována dne: 20.06.2018 14:12
Skočit na začátek stránky