CZ EN Translate
Menu

Poradenství

Poradenství

Centrum pro základní poradenství a informace z oblasti celní a daňové problematiky a dalších kompetencí Celní správy ČR

Telefonicky: +420 261 331 919

Pondělí a Středa 9.00 – 17.00 hodin Úterý, Čtvrtek, Pátek 9.00 – 14.00 hodin

 

E-mailem:

 

informace@cs.mfcr.cz

O poskytnutí informace

- týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením článků 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

- vztahující se dále k jejich působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů. 

lze požádat i Celní 
úřad pro Liberecký kraj  

- vztahující se dále k jejich působnosti podle , ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

         - vztahující se dále k jejich působnosti podle , ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

 

          - ústně telefonicky (prostřednictvím zveřejněných linek), event. osobně;

- písemně doručením na adresu CÚ pro Liberecký kraj, event. prostřednictvím faxové linky 485 218 200, nebo v úředních hodinách CÚ pro Liberecký kraj osobním podáním na podatelnu v sídle subjektu;

- prostřednictvím elektronické pošty (e-mail) na adresu: podatelna560000@cs.mfcr.cz ;

 - prostřednictvím datové schránky: vznny3t

 

Kontakt pro poskytování informací:
por. Martin Stočes - konzultace a poradenství CÚ

telefon: 601
587 509
e-mail:
m.stoces@cs.mfcr.cz

 

 

Stránka byla publikována dne: 20.06.2018 13:38
Skočit na začátek stránky