CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb.

č. Název položky Obsah
1. Oficiální název Celní úřad pro Liberecký kraj
2. Důvod a způsob založení

Celní úřad pro Liberecký kraj (dále jen „CÚ pro LK“) se sídlem v Liberci je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

CÚ pro LK je správním úřadem a organizační složkou státu. Celní úřad vykonává působnost na území vyššího územního samosprávného celku. Věcná působnost celního úřadu je vymezena v §§ 8 a 9 zákona o Celní správě. Celní úřad vykonává správu cel, správu daní a jiných peněžitých plnění. Celní úřad vykonává i další působnosti, stanoví-li tak jiný právní předpis nebo přímo použitelný předpis Evropské unie.

Rozhoduje o povolení být ručitelem a vydávat celní doklady podle mezinárodní smlouvy.

Každý celní úřad řídí ředitel celního úřadu, kterým může být pouze celník. Zástupcem ředitele celního úřadu může být pouze celník.

3. Organizační strukturaOrganizační struktura Celního úřadu pro Liberecký kraj
4. Kontaktní spojení Poštovní adresa: Celní úřad pro Liberecký kraj,
České mládeže 1122, 460 03 Liberec 6
Telefonní ústředna:  +420 485 218 203
Fax: 0420 485 218 200
E-mail: podatelna560000@cs.mfcr.cz
ID datové schránky " Celní správa"  :  fyyab92
ID datové schránky "Celní úřad pro Liberecký kraj": vznny3t
ePodatelna

Podávání informací - kontakty

Protikorupční linka Celní správy ČR: 

+420 800 232 222 (bezplatná - záznamník)

5. Případné platby můžete poukázat: Bankovní spojení: 1020011 / 0710 (ČNB)   

Jak správně platit celnímu úřadu

6. 71214011
7. DIČ  
8. Rozpočet v tomto a předchozím roce:

Rozpočet na rok 2020 upravený

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019 upravený

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet za rok 2015
Rozpočet za rok 2014
Rozpočet za rok 2013

Rozpočet na rok 2012

Rozpočet na rok 2011
Rozpočet za rok 2010

 

9. Žádosti o informace

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty

10. Příjem stížností a dalších podání

 

Podatelna viz. odstavec 4
Protikorupční linka Celní správy ČR:
 +420 800 323 222  (bezplatná - záznamník)  korupce@cs.mfcr.cz

11. Opravné prostředky Postup při podání odvolání
12. Formuláře
13. Návody pro řešení nejrůznějších životních situací Životní situace
14. Nejdůležitější předpisy

Zákony upravující postup při poskytování informací, podle § 5 odst. 1/ písm. e) zákona č. 106/1999 Sb.

Další legislativa - celní oblast

Další legislativa - daňová oblast
Orientační přehled utajovaných informací

15. Sazebník úhrad za poskytování informací

Sazebník úhrad   

16. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. Výroční zprávy
17. Seznam organizací
18. Zodpovězené
dotazy

Zodpovězené dotazy dle zákona o svobodném přístupu k informacím č. 106/1999Sb.

Formulář pro žádost o poskytnutí informace

 

Stránka byla publikována dne: 10.06.2020 14:25
Skočit na začátek stránky