CZ EN Translate
Menu

Ukončení dohody s ČNB o přesměrování plateb

Celní úřad pro Liberecký kraj upozorňuje veřejnost, že s účinnosti od 1.1.2015 byla ukončena platnost dohody s Českou národní bankou o přesměrování plateb došlých na bankovní účty zrušeného Celního úřadu Česká Lípa.

Celní úřad pro Liberecký kraj je nástupnickou organizací Celního úřadu Česká Lípa. Do konce loňského roku byla s ČNB uzavřena dohoda o postupování plateb došlých na bankovní účty zrušeného Celního úřadu Česká Lípa. Například platba došlá na účet 3754-7723471/0710 byla ČNB automaticky postoupena na bankovní účet nástupnické organice, kterou je Celní úřad pro Liberecký kraj, na č. ú. 3754-27727461/0710, aniž by platící subjekt byl o tomto převodu informován a tato služba nebyla subjektu účtována.

Od 1.1.2015 toto automatické přeposílání plateb již není funkční. Pokud tedy subjekt zaslal platbu na bankovní účty zrušeného Celního úřadu Česká Lípa, byla mu platba vrácena s komentářem, že účet příjemce byl zrušen. Platba tedy nebyla připsána na bankovní účet Celního úřadu pro Liberecký kraj.

Celní úřad pro Liberecký kraj má matriku bankovního účtu: 27727461/0710. Předčíslí účtu se řídí druhem daně, kterou subjekt platí. Např. platba za pokutu od Policie ČR je hrazena na účet 3754-27727461/0710.

Problematika je šířeji popsána na webových stránkách Celní správy ČR www.celnisprava.cz , v sekci „Často kladené dotazy – Jak správně zaplatit daň celnímu úřadu“ (http://www.celnisprava.cz/cz/o-nas/zmena-organizacni-struktury-cs-k-112013/Stranky/jak-spravne-zaplatit-dan-celnimu-uradu.aspx).

Případně může veřejnost kontaktovat celní úřad na těchto telefonních číslech:

485218225, 485218244

 

 

Stránka byla publikována dne: 30.01.2015 10:51
Skočit na začátek stránky