CZ EN Translate
Menu

Informace o prominutí správních poplatků II

Celní úřad pro Liberecký kraj tímto informuje o rozhodnutí ministryně financí, vydané v souladu s ustanovením § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, zveřejněné ve Finančním zpravodaji č. 6/2021 ze dne 20. 1. 2021 č.j. 1734/2021/3901-2. Na základě tohoto rozhodnutí se promíjí:

Správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.


Stránka byla publikována dne: 25.01.2021

Skočit na začátek stránky