CZ EN Translate
Menu

Nepřesnost v médiích

Sport uspěl v daňovém sporu s Celním úřadem

Městské noviny – červen 2018, str. 4, O čem se mluví. Vyšlo 29. 6. 2018, Měsíčník města Česká Lípa.

Dostupné on-line na http://www.mncl.cz/assets/File.ashx?id_org=200256&id_dokumenty=1273

Sport, příspěvková organizace města Česká Lípa, uspěla se svými argumenty ve vleklém daňovém sporu s Celním úřadem a městu tím, že spor nevzdala, ušetřila několik desítek tisíc korun. Za neoprávněně vyměřený daňový nedoplatek a penále, které po ní Celní úřad jménem státu požadoval. „Jsem rád, že jsme v této záležitosti, která se vlekla několik let, dokázali s naší daňovou poradkyní, že Celní úřad, který po nás požadoval zpětnou úhradu daně včetně penále, nepostupuje v dané věci správně," konstatuje ředitel příspěvkové organizace Pavel Císař. Ve své podstatě šlo o precedens, kdy organizace odmítla rozhodnutí Celního úřadu, který při kontrole v roce 2016 napadl, že neuhradila státu zálohovou platbu z nově zavedené daně z výroby elektřiny, kterou pro její potřeby produkuje kogenerační jednotka. „My jsme však po celý čas trvali na svém, že jsme nemohli zaplatit za něco, o čem se tehdy vůbec nevědělo a že nešlo o naši chybu, ale metodickou chybu při zavádění nové daňové povinnosti," dodává Pavel Císař.

Reakce Celního úřadu pro Liberecký kraj:

Sport neuspěl v daňovém sporu s Celním úřadem. Tvrzení uvedené v článku se nezakládá na pravdě. Předně je nutné konstatovat, že celní úřad postupoval správně, v souladu s platnou legislativou, a že neudělal žádnou metodickou chybu při zavádění daňové povinnosti, jak se uvádí v článku.

Rozhodnutí Celního úřadu pro Liberecký kraj v dané věci, týkající se vyměření či doměření daně z elektřiny, příp. penále, potvrdil Krajský soud v Ústí nad Labem, pobočka v Liberci pravomocným rozsudkem, kterým byla žaloba příspěvkové organizace Sport Česká Lípa zamítnuta.

Soud tak potvrdil, že celní úřad vyměřil nedoplatek na dani a penále v souladu s příslušnými právními předpisy a po organizaci je požadoval oprávněně.


Stránka byla publikována dne: 08.11.2018

Skočit na začátek stránky