Omezení provozu Celního úřadu pro Liberecký kraj od 16. 3. 2020

Omezení provozu Celního úřadu pro Liberecký kraj v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu k zamezení šíření onemocnění COVID–19. Celní úřad pro Liberecký kraj upozorňuje veřejnost na změnu úředních hodin a pracovní doby.

Provozní doba podatelny a pokladny:

Pondělí                            08:00 - 11:00 hodin

Středa                              08:00 - 11:00 hodin

Provozní doba určená pro potřeby daňového řízení:

Pondělí                            08:00 - 11:00 hodin

Středa                              08:00 - 11:00 hodin

Provozní doba určená pro potřeby celního řízení:

Pondělí až čtvrtek             08:00 - 15:00 hodin

Pátek                                  08:00 - 14:00 hodin

V návaznosti na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru /SARS CoV-2/ na území České republiky nouzový stav, a usnesením vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 o vyhlášení karantény na území České republiky, je od pondělí 16. 3. 2020 přístup do budovy celního úřadu pro veřejnost omezený. Kontakt s veřejností bude probíhat v prostorách určených celním úřadem. S odvoláním na usnesení vlády o vyhlášení nouzového stavu mají osoby povinnost strpět zákaz vstupu, pobytu a pohybu v objektu celního úřadu z důvodu omezení šíření nákazy.

Celní úřad doporučuje veřejnosti ke komunikaci využívat dálkové formy komunikace a hradit platby cla a daní bezhotovostně.

Omezení provozu je v souladu s opatřeními vlády, která mají minimalizovat riziko přenosu nemoci COVID-19 mezi občany.

 

V případě jakýchkoliv dotazů ohledně podání je možné zavolat na podatelnu celního úřadu – tel.: 485 218 203

 

Děkuji za pochopení

 

plk. Mgr. Jaroslav Janů

ředitel celního úřadu

Celní úřad pro Liberecký kraj


 
Stránka byla publikována dne: 16. 3. 2020
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: