CZ EN Translate
Menu

Změna v omezení provozu Celního úřadu pro Liberecký kraj od 20. 4. 2020

Změna omezení provozu Celního úřadu pro Liberecký kraj od 20. 4. 2020

Změna v omezení provozu Celního úřadu pro Liberecký kraj ze dne 16. 3. 2020 v souvislosti s vyhlášením nouzového stavu k zamezení šíření onemocnění COVID–19.

V návaznosti na usnesení vlády České republiky č. 399 ze dne 9. dubna 2020, přílohy č. 2 Celní úřad pro Liberecký kraj upozorňuje veřejnost na změnu úředních hodin a pracovní doby celního úřadu. Ruší se omezení provozní doby, vyhlášené 16. 3. 2020 a úřední hodiny a pracovní doba se obnovují v původním rozsahu před vyhlášením omezení.

Pokladna: otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní době

Podatelna: otevřena denně v úředních hodinách a v pracovní době

Celní řízení: denně v úředních hodinách a v pracovní době

Daňové řízení: denně v úředních hodinách a v pracovní době

Úřední hodiny a pracovní doba se obnovují v plném rozsahu s tím, že i nadále je upřednostňován písemný a elektronický styk a při osobním kontaktu budou dodržována zvýšená hygienická opatření, která jsou předpokladem zamezení šíření onemocnění COVID-19, způsobeného koronavirem SARS-CoV-2, na území České republiky:

  • omezení osobního kontaktu zaměstnanců s veřejností na nezbytně nutnou úroveň;
  • dodržování odstupu mezi osobami alespoň 2 metry, zabránění shlukování osob v čekací zóně,
  • používání dezinfekce rukou v klientských prostorách,
  • používání ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), jako je respirátor, rouška, ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, které brání šíření kapének.

S odvoláním na usnesení vlády č. 194 ze dne 12. března 2020, kterým vláda České republiky vyhlásila pro území České republiky z důvodu ohrožení zdraví v souvislosti s prokázaným výskytem koronaviru SARS CoV-2 na území České republiky nouzový stav, a usnesením vlády č. 217 ze dne 15. března 2020 o vyhlášení karantény na území České republiky, zůstává nadále přístup do budovy celního úřadu pro veřejnost omezený, když kontakt s veřejností probíhá výhradně v prostorách k tomu určených celním úřadem a osoby mají povinnost strpět zákaz vstupu, pobytu a pohybu v objektu celního úřadu z důvodu omezení šíření nákazy.

Celní úřad doporučuje veřejnosti ke komunikaci využívat dálkové formy komunikace a hradit platby cla a daní bezhotovostně.

V případě jakýchkoliv dotazů je možné zavolat na podatelnu celního úřadu – tel.: 485 218 203

Děkuji za pochopení

plk. Mgr. Jaroslav Janů


Stránka byla publikována dne: 20.04.2020

Skočit na začátek stránky