CZ EN Translate
Menu

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

Dne 31. 5. 2017 nabude účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V části deváté, v § 53 tohoto zákona jsou uvedeny změny zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Touto změnou dochází mimo jiné k přesunu legislativní úpravy zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků, včetně oznamovací povinnosti spojené s výjimkou ze zákazu v případě kulturních a sportovních akcí. (informace zde)

V zákoně jsou stanoveny bližší podmínky pro osoby, jež hodlají prodávat v rámci příležitostného prodeje lihoviny. Ustanovení je implementováno ze zákona o spotřebních daních, avšak oproti stávající právní úpravě dochází ke změně okruhu akcí a míst, na kterých lze lihoviny v rámci příležitostného prodeje prodávat - nově pouze na ochutnávce lihovin, výročním, farmářském a tradičním trhu, veřejnosti přístupné slavnosti, tradiční, kulturní, taneční (včetně tanečních zábav a diskoték) a jim podobné akci, přičemž oznamovací povinnost je stanovena nejpozději 5 pracovních dnů před zahájením prodeje, když osoba, která hodlá lihoviny prodávat, je povinna prodej lihovin oznámit správci daně (celnímu úřadu), v jehož územní působnosti se bude prodej uskutečňovat písemně.

Oznámení musí vedle náležitostí stanovených daňovým řádem obsahovat tyto údaje:

  • Daňové identifikační číslo osoby
  • Druh a množství lihoviny nabízené k prodeji
  • Místo prodeje
  • Druh a popis akce
  • Datum zahájení a ukončení prodeje

V příloze této informace je srovnávací tabulka s přehledem změn, ke kterým dochází změnou zákonné úpravy - zde.


Stránka byla publikována dne: 23.05.2017

Skočit na začátek stránky