CZ EN Translate
Menu

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků - doplnění

Změny v zákonné úpravě omezení prodeje lihovin a tabákových výrobků

 

Vzor "Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje"

Dne 31. 5. 2017 nabyl účinnosti zákon č. 65/2017 Sb., o ochraně zdraví před škodlivými účinky návykových látek. V části deváté, v § 53 tohoto zákona jsou uvedeny změny zákona č. 353/2003 Sb., o spotřebních daních. Touto změnou dochází mimo jiné k přesunu legislativní úpravy zákazu prodeje lihovin a tabákových výrobků, včetně oznamovací povinnosti spojené s výjimkou ze zákazu v případě kulturních a sportovních akcí.

V příloze této informace je vzor možného oznámení, které jsou subjekty povinny podat správci daně podle § 14 zákona č. 65/2017 Sb. V současné době připravuje Celní správa ČR elektronickou verzi tohoto oznámení (ZFO formulář) pro jeho automatické odesílání.

Vzor Oznámení o prodeji lihovin v rámci příležitostného prodeje - zde.


Stránka byla publikována dne: 08.06.2017

Skočit na začátek stránky