CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Liberecký kraj
České mládeže 1122
460 03 Liberec 6

V Liberci 20.01.2023


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Liberecký kraj

Odebrání registračních značek napomohlo zaplatit čtvrtmilionový nedoplatek

Již v prvním letošním týdnu zastavila hlídka oddělení 63 – Kontrol zpoplatněných komunikací na dálnici D10 osobní vozidlo kvůli neuhrazené dálniční známce. Při lustraci vozidla zjistila nedoplatek ve výši čtvrt milionu korun českých, který byl následně uhrazen.

Hlídka kontrol zpoplatněných komunikací zastavila na D10 osobní vozidlo kvůli nezaplacené dálniční známce. Celníkům při prověřování řidiče a vozidla centrální evidence přeplatků a nedoplatků poukázala na neuhrazený nedoplatek za dopravní přestupky provozovatelem vozidla, a to ve výši 250.000 Kč. Hlídka proto řidiči znemožnila pokračování v jízdě odebráním registračních značek, a to až do doby zaplacení zmíněného dluhu. O týden později se dostavil na Celní úřad pro Liberecký kraj zástupce provozovatele vozidla s informací, že nedoplatek již uhradil převodem z účtu a žádá o vydání registračních značek. Databáze pracovníkům celního úřadu potvrdila, že byl nedoplatek skutečně uhrazen. Nicméně mezitím k nedoplatkům přibyla další částka ve výši 5.000 Kč, kterou zástupce provozovatele zaplatil na místě. Na základě úhrady zbývajícího nedoplatku mu byly registrační značky navráceny.

Díky příslušníkům z libereckého odboru dohledu se za loňský rok podařilo vybrat 621.923 Kč. Za předcházející rok, tedy za rok 2021, vybraná částka činila zhruba 91.108 Kč. Můžeme tedy konstatovat, že nové oprávnění celní správy, které vešlo v účinnost 1. ledna 2022, výrazně napomáhá ve výběru nezaplacených pokut. Tabulky registrační značky jsou uloženy na celním úřadě po dobu jednoho roku. Po uplynutí lhůty na zaplacení jsou zaslány na úřad obce s rozšířenou působností, a to podle adresy trvalého bydliště nebo sídla provozovatele vozidla. 

por. Bc. Amálie Kolářová
Tisková mluvčí Celního úřadu pro Liberecký kraj
tel: +420 261 331 158
mobil: +420 601 587 509
fax: +420 485 218 200
e-mail: a.kolarova@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky