CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

Celní správa poskytuje informace:

vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč.celního kodexu)

O poskytnutí informace lze Celní úřad pro MSK požádat:   
telefonicky - kontakty viz níže
písemně - žádost adresovat Celnímu úřadu pro MSK, Nám. Sv. Čecha 8, 702 00 Ostrava-Přívoz 
osobním podáním na podatelnu v sídle Celního úřadu pro MSK
faxem na čísla  +420 596 270 399
elektronicky (e-mail) na adrese 
podatelna570000@cs.mfcr.cz
datovou schránkou - ng6nz2n

Informace ve smyslu výše uvedeném vám na Celním úřadu pro MSK poskytnou:
por. Ing. Pavla Zdobnická 
Telefon: +420 596 270 307
Fax: +420 596 270 399
Mobil: +420 602 507 852
E-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz


V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte níže uvedené telefonní číslo:
Telefon: +420 596 270 300

Stránka byla publikována dne: 31.12.2012 10:28
Skočit na začátek stránky