CZ EN Translate
Menu

Cvičení ostravských celníků a armády

​             Dne 17. 10. 2017 se v souladu s Plánem činnosti rezortu Ministerstva obrany České republiky na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově uskutečnilo cvičení Krajského vojenského velitelství Ostrava „Safeguard Territory 2017". Cvičení mělo za cíl prověřit připravenost zabezpečení vybraných objektů kritické infrastruktury na teritoriu Moravskoslezského kraje v součinnosti s Celním úřadem pro Moravskoslezský kraj.

            Celní správa České republiky je bezpečnostním sborem a její činnost je součástí systému celního dohledu nad zbožím v rámci jednotného celního území Evropské unie. Celní úřady mj. provádějí i kontrolu zahraničního obchodu s vojenským materiálem.

            Je zařazena do Integrovaného záchranného systému země jako složka spolupůsobící s ostatními bezpečnostními a záchrannými sbory při mimořádných a krizových situacích, což pracovníci v podmínkách Moravskoslezského kraje prokázali aktivním zapojením při povodních nebo při vlakovém neštěstí ve Studénce.

            Specifikou České republiky je skutečnost, že s výjimkou mezinárodních letišť nemá žádnou hranici se zeměmi, které nejsou členy EU. Letiště Leoše Janáčka v Ostravě patří mezi nejzatíženější mezinárodní letiště a je specifické tím, že se zde realizuje poměrně velká část tzv. „Cargo" zásilek.

            Celní správy při svých kontrolách využívá v rámci celního dohledu služební psy vycvičené pro detekci drog, tabákových výrobků, exemplářů CITES, zbraní a střeliva.

            Samotná dynamická ukázka:

            V rámci dynamické ukázky bylo možno shlédnout zásah ostravských celníků zajišťující dohled nad rizikovým zbožím, které již bylo propuštěno do celního režimu vývozu. Zboží bylo naskladněno v prostorách, které jsou zajištěny aktivními a pasivními prvky ochrany, mezi které patří i nepřetržitý elektronický monitoring. Výstupy z kamerového systému jsou pod stálým dohledem pracovníků celního úřadu na letišti. V rámci simulace bylo zaznamenáno narušení perimetru zájmového objektu a pracovníci na to reagovali výjezdem do místa zásahu. Standardní hlídka byla z důvodu rizikovosti zásilky doplněna o psovoda se služebním psem, který je vycvičen na detekci zbraní a střeliva. Vedoucí hlídky měl za úkol po obhlídce venkovních prostor střeženého skladu rozmístit pracovníky tak, aby byla zajištěna bezpečnost jednotlivých členů a byl umožněn přístup k objektu, kde byla prováděna fyzické kontrola rizikového zboží. Po vyhodnocení vzniklé situace byly informovány ostatní bezpečností složky letiště, které přijaly opatření k řešení vzniklé situace ve vzájemné součinnosti.


Stránka byla publikována dne: 25.10.2017

Skočit na začátek stránky