Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Ostravě 28. 3. 2013

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Na severu Moravy zajištěny nezdaněné vybrané výrobky

Pracovníci daňového oddělení Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj při kontrolní činnosti zajistili přes 97 000 litrů motorové nafty, 18 000 litrů oleje Rust Cleaner a 10 154 litrů lihovin různých značek a objemů balení.

Ve čtyřech případech se jednalo o minerální oleje – motorovou naftu. Necelých 40 000 litrů bylo nalezeno ve frýdecko-místecké skladové hale. Část zboží byla balena v plastových barelech o objemu 1 000 litrů a část v nádrži zakončené výdejním stojanem.
Necelých 33 000 litrů bylo přepravováno v nákladním vozidle a nebylo prokázáno jejich zdanění. Zboží i vozidlo bylo převezeno do skladových prostor celního úřadu.
Dalších 5 000 litrů bylo zajištěno při kontrole čerpací stanice pohonných hmot v obci Frýdek-Místek. Na čerpací stanici v Karviné bylo na místě kontroly zjištěno stáčení minerálních olejů z autocisterny do zásobní nádrže v celkovém množství 2 319 litrů. Vzhledem k tomu, že ani v jednom případě nebyly předloženy doklady prokazující řádné zdanění, bylo zboží zajištěno a umístěno ve střeženém skladu celního úřadu.

Moravskoslezští celníci měli záchyt i v Ostravě, a to v průmyslovém areálu. Zde našli v autocisterně téměř 18 000 litrů minerálního oleje Rust Cleaner. Celníkům nebyly předloženy doklady o původu, druhu, skutečném místě dodání a zdanění. Vzniklo důvodné podezření z nezákonné manipulace s minerálními oleji, a tudíž bylo zboží i dopravní prostředek zajištěno.

Výše úniku spotřební daně na motorové naftě a minerálním oleji byla vyčíslena na 1 065 000 korun.

Ve spolupráci s Policií Města Albrechtice bylo při běžné kontrole zastaveno a zkontrolováno vozidlo. V něm se nacházelo 10 154 litrů neoznačených lihovin různých značek a objemů balení. Prodejem tohoto zboží by stát přišel na daních o téměř 840 000 korun.

 

Všechny případy jsou nadále v šetření


Seznam obrázků


 
por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: