CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz

V Ostravě 01.03.2017


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Seminář ke kontrole "hazardu"

​     Problematika provádění kontroly celními orgány u provozování hazardních her, to bylo téma, které zaznívalo v zasedací místnosti Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Cílem semináře nebyl výklad zákona o hazardních hrách, ale komentář změn ve vztahu k jejich kontrolám.

     Vedení celního úřadu uspořádalo pro zástupce obcí a vybrané subjekty Moravskoslezského kraje seminář na téma „HAZARD“. V pondělí 27. 2. se na půdě ostravského celního úřadu sešlo 42 jejich zástupců.

     Úvodní slovo si vzal plk. Mgr. Kamil Kaluža, zástupce ředitele Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj. Všechny přítomné přivítal a ve své prezentaci seznámil se základními informacemi o celní správě, s organizační strukturou celního úřadu a s vykonávanými činnostmi s důrazem na nové kompetence (od 1. 12. 2016 kontrola EET, od 1. 1. 2017 kontrola provozování hazardních her).

     Vedoucí odboru Dohledu, mjr. Mgr. Zbyhněv Zaujec, v krátkosti hovořil o struktuře, zaměření odboru a jím vykonávaných činnostech. Poté se ujal slova npor. Bc. Jan Kufa, vedoucí oddělení Dohledu nad subjekty. Jedná se o oddělení, které provádí nejen pátrání po zboží uniklém celnímu dohledu, kontrolu zaměřenou na CITES a předměty kulturní hodnoty, kontrolu zaměstnávání cizinců, kontrolu prodeje nelegálního alkoholu a tabákových výrobků ve stáncích a na tržnicích, kontrolu zdanění vybraných výrobků (minerální oleje, tabák a tabákové listy, lihové výrobky, pivo, víno), ale jak již bylo zmíněno v úvodu, kontrolu evidence tržeb a kontrolu hazardu.  
 
     Jaké jsou priority celní správy v oblasti dozoru nad provozováním hazardních her, to byla další část prezentace. Jedná se především o likvidaci nelegálně provozovaných her, řádné placení daní z hazardních her, ochranu osob mladších 18-ti let, ochranu osob vyloučených ze hry, plnění povinností souvisejících s herním prostorem a v neposlední řadě evidenční činnosti související se zahájením provozu a evidence protokolů.

     V závěru semináře byl prostor pro diskusi k dané problematice, která byla účelná a splnila očekávání organizátorů.


por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky