Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz
V Ostravě 10. 4. 2019

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Neznačený tabák v lese a maso v autě

​V bukoveckém lese Gródek bylo ukryto 300 kilogramů neznačeného tabáku.
 
Že v lese můžete narazit i na pytle s tabákem, o tom svědčí kuriózní případ myslivce z Bukovce. Ten šel v neděli na pravidelnou prohlídku lesního porostu Gródek, když poblíž státní hranice mezi Českou a Polskou republikou spatřil igelitové pytle. V těchto pytlích byla ukryta tabáková sušina.

Myslivec o nálezu informoval příslušníky Obvodního oddělení Policie v Jablunkově a ti ihned zaslali zprávu Operačnímu centru Generálního ředitelství cel.
Celníci z oddělení mobilního dohledu byli celou záležitost prošetřit na místě samotném. Napočítali celkem 14 pytlů, ve kterých se nacházelo 300 kilogramů neznačeného tabáku podléhajícího spotřební dani.

Únik na spotřební dani byl vyčíslen na téměř 700 000 korun.

Správce daně na místě nezjistil vlastníka neznačeného tabáku. Pytle i s obsahem byly zajištěny a umístěny do střežených skladových prostor Celního úřadu pro Moravskoslezský kraj v Bohumíně.

Téhož dne hlídka mobilního dohledu prováděla rutinní kontrolu na silnici v obci Bravantice. Zastavila dodávkové vozidlo polské imatrikulace, které převáželo veterinární zboží - 5 600 kilogramů kuřecího masa. Řidič nebyl schopen předložit řádně vyplněné průvodní doklady. Příjemci zásilek předem neinformovali Státní veterinární správu o příchodu potravin živočišného původu z jiného členského státu.
Od počátku roku ostravští celníci zaznamenali dalších šest porušení zákona o veterinární péči, jednalo se vždy o vozidla polské imatrikulace a celkem o 4 000 kilogramů kuřecího masa.
Výše uvedeným jednáním došlo k porušení zákona o veterinární péči. Případ byl předán k dalšímu šetření Krajské veterinární správě Olomouc.


Seznam obrázků


 
por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: