Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz
V Ostravě 12. 2. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Co se vloni podařilo ostravským celníkům...

Jedna miliarda šest set jedenáct milionů korun, to je částka, o kterou moravskoslezští celníci navýšili v roce 2019 státní rozpočet při výběru cla, daní a jiných poplatků v souvislosti s výkonem fiskálních kompetencí celní správy.

oblasti spotřebních daní ostravský celní úřad vybral 151 milionů korun (daň z minerálních olejů, z lihu, z vína, z tabákových výrobků a surového tabáku, z piva).

Příjmy z celního řízení (clo, DPH, příslušenství a správní poplatky) činily 743 milionů korun, na ekologických daních bylo vybráno 444 milionů korun a poplatky a pokuty dělené správy se vyšplhaly na 274 milionů korun.  U dělené správy se jedná zejména o pokuty ve správním řízení na místě nezaplacené, poplatky za odběr podzemních vod, poplatky za znečišťování ovzduší, odvody za odnětí zemědělské půdy a poplatky za vypouštění odpadních vod.

Pracovníci odboru dohledu při své kontrolní činnosti zjistili celkem 5187 porušení právní předpisů, a to především v oblasti: zboží zatížené spotřební daní (alkohol, cigarety, tabákové výrobky, minerální oleje), nelegální zaměstnávání cizinců, EET, hazard, silniční doprava (dálniční známky, kontrolní vážení, přepravní povolení, elektronické mýtné…).

oblasti hazardu bylo provedeno 51 kontrol u provozovatelů, kterým bylo uděleno povolení dle zákona o hazardních hrách, z čehož bylo u 21 kontrol vysloveno podezření z porušení zákona. Dále v 62 provozovnách, kterým nebylo uděleno povolení – „nelegální" herny, byly provedeny kontroly a ve všech případech bylo vysloveno podezření z porušení zákona. Při těchto akcích bylo zadrženo celkem 238 vědomostních her, při kterých vzniklo podezření, že se jednalo o technické hry definované zákonem o hazardních hrách. Provozovatelé heren se snaží provozováním těchto hracích automatů obejít zákon o hazardních hrách, za což jim hrozí až padesátimilionová pokuta. Při potírání nelegálního hazardu celníci spolupracují a přijímají cenné podněty rovněž od samotných obcí Moravskoslezského kraje, zvláště potom přímo od příslušných orgánů města Ostrava nebo prostřednictvím Městské policie Ostrava. 

U kontrol zaměstnávání cizinců bylo v roce 2019 provedeno 25 kontrol, z toho zjištěno 96 nelegálně pracujících osob.

Zboží podléhající spotřební dani – bylo zajištěno: 3 341 kg neznačeného tabáku, 36 000 kusů cigaret bez platné kolkové známky, 160 litrů nekolkovaných lihovin.

Ostravští celníci zabránili svou činností daňovému úniku ve výši necelých osm milionů korun.

V oblasti práv duševního vlastnictví (padělky, napodobeniny) se nelegální činnost přesouvá k tzv. internetové kriminalitě. Vloni bylo zajištěno 1 4587 kusů zboží porušující práva duševního vlastnictví. Majitelům ochranných známek by prodejem vznikla škoda ve výši téměř tří milionů korun.

Útvary mobilního dohledu při silničních kontrolách zaznamenaly 1 378 chybějících dálničních kupónů – známek (na pokutách vybráno 1 576 000 korun) a 2 702 porušení v oblasti výkonového zpoplatnění – elektronické mýtné (na pokutách vybráno 2 495 000 korun).

Na Letišti Leoše Janáčka v Mošnově bylo celníky v loňském roce přes letecké cargo odbaveno celkem bezmála 10 tisíc tun zboží v zásilkách, což oproti předchozímu roku představuje značný nárůst. Lze odůvodněně předpokládat, že v této oblasti bude tento trend i nadále pokračovat.

 

 


Seznam obrázků


 
por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: