Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz
V Ostravě 15. 10. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Nelegální obchod s tabákem

​V uplynulých dnech provedli ostravští celníci z odboru Pátrání, oddělení Odhalování závažné trestné činnosti, realizaci trestní věci s krycím názvem „Ligota". Sledovací akce byla zaměřena na nelegální obchodování s tabákem a probíhala od července.

Organizovaná skupina polských občanů se dopouštěla daňové trestné činnosti na území naší republiky tím, že se úmyslně vyhýbala platbě spotřební daně za tabák. Každý člen skupiny měl jasně rozdělené úkoly. Jeden z podezřelých v pravidelných intervalech nakupoval v zahraničí surový tabák (tabákové listy) a ten dodávkovým vozidlem převážel na daňové území České republiky na Karvinsku. V pronajaté hospodářské budově tabák skladovali a strojně zpracovávali jeho nařezáním a sušením do podoby tabáku vhodného ke kouření. Takto připravený tabák dále distribuovali odběratelům v České republice a Polsku. Do vozidla se vešlo až 1 600 kg surového tabáku, prokázáno bylo několik jízd.

Při samotné závěrečné realizaci byly Skupinou operativního nasazení zadrženy tři podezřelé osoby, které zrovna navážely surový tabák do objektu na Karvinsku. Následně byla provedena domovní prohlídka a dvě prohlídky jiných prostor a pozemků, při kterých bylo zajištěno cca 1 600 kg surového tabáku a téměř 1 500 kg již nařezaného tabáku, přes 200 jutových obalů od surového tabáku, který byl již zpracován a vyvezen s původní hmotností přes 8 000 kg, strojní zařízení na řezání, sušení a fermentaci tabáku a výpočetní technika.

Moravskoslezští celníci tak svou činností odhalili únik na spotřební dani ve výši téměř 27 milionů korun. Daňový únik bude po následném vyhodnocení zajištěných dokumentů v trestním řízení výrazně vyšší.

 Případ s návrhem na zahájení trestního stíhání byl předán k dalšímu šetření orgánům Policie České republiky, Odbor hospodářské kriminality Ostrava.

 

Přikládáme tiskovou zprávu PČR

2020-10-15 krácení daně, tabák.docx

 


Seznam obrázků


 
por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: