Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz
V Ostravě 25. 3. 2020

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Ostravští celníci odbavili první leteckou zásilku se zdravotnickým materiálem

Celkem 1160 kartonů ochranných obleků z netkaných textilií o celkové váze 17 640 kg a 633 kartonů textilních roušek o celkové váze 5 850 kg přistálo na ostravském letišti.

Na Letiště Leoše Janáčka Ostrava v Mošnově dnes přistála první letecká zásilka se zdravotnickým materiálem z Číny. Tu vypravila přepravní společnost EG Express CZ s.r.o. z Čínského Urumči.

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj připravil veškeré podmínky pro bezproblémové celní projednání této toužebně očekávané zásilky tak, aby nedošlo k žádným zdržným dobám a překážkám.

Příjemcem a zároveň deklarantem je Ministerstvo zdravotnictví České republiky. Podle platné legislativy je dovážené zboží osvobozeno od cla i DPH.

V těchto těžkých dnech je prioritou celníků nejen zajistit ochranné prostředky potřebným, ale i v součinnosti s příslušníky Policie České republiky regulovat, aby na naše území vstupovaly jen oprávněné osoby.


Seznam obrázků


 
por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: