CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Celní úřad pro Moravskoslezský kraj
nám. Sv. Čecha 8
702 00 Ostrava - Přívoz

V Ostravě 11.05.2021


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Moravskoslezský kraj

Kontrolní akce OHAŘ II

​            Ostravští celníci se zapojili do celorepublikové kontrolní akce s krycím názvem „OHAŘ II“, která byla zaměřena na tabákové výrobky.  Jelikož došlo ke změně sazby spotřební daně, změnilo se i značení cigaret z písmene Z na písmeno F.

 

V prvních květnových dnech provedli pracovníci oddělení Dohledu nad subjekty celkem 22 kontrol. Ve dvou případech bylo zjištěno porušení právních předpisů.

V prvním případě bylo zjištěno a zajištěno 980 kusů cigaret, kdy jednotková balení byla označena již neplatnou tabákovou nálepkou s písmenem „Z“. U druhého případu celníci odhalili dalších 280 kusů cigaret se stejným porušením. Dále našli 110 kusů láhví rozmanitých alkoholických nápojů v množství 68 litrů neznačených kontrolní páskou.

 

Celníci při kontrolách používali osobní ochranné prostředky, především respirátory třídy FFP2 a jednorázové rukavice.

 

Jednotková balení cigaret s nižší sazbou označená písmenem „Z“ se mohla prodávat do konce letošního měsíce dubna. Porušení budou řešena ve správním řízení a zajištěné cigarety a alkohol budou zlikvidovány pod dohledem celníků.

 


por. Ing. Pavla Zdobnická
Tisková mluvčí CÚ pro Moravskoslezský kraj
tel: +420 596 270 307
mobil: +420 602 507 852
fax: +420 596 270 399
e-mail: p.zdobnicka@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky