CZ EN Translate
Menu

Žádost o informaci doručena 1.10.2015, odpověď odeslána 12.10.2015 pod č. j. 67594/2015-580000-11

Č. j. 67594/2015-580000-11
Dne 1. 10. 2015 obdržel Celní úřad pro Olomoucký kraj žádost o poskytnutí informace podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “zákon č. 106/1999 Sb.“), ve věci poskytnutí informace vztahující se k osobě celníka Celního úřadu pro Olomoucký kraj. Tazatel žádá o informaci, zda byla či nebyla u celníka, zařazeného služebně u Celního úřadu pro Olomoucký kraj, za dobu trvání jeho služebního poměru k Celní správě ČR ověřována psychologem bezpečnostního sboru či jiným psychologem jeho duševní, resp. osobnostní způsobilost ke službě u Celní správy ČR. Žadateli bylo v zákonem stanovené lhůtě odpovězeno.

Stránka byla publikována dne: 23.11.2015 14:47
Skočit na začátek stránky