CZ EN Translate
Menu

Informace k podání daňového přiznání týkající se vrácení SPD ze zelené nafty

Celní úřad pro Olomoucký kraj na základě doporučení od odboru 30 Generálního ředitelství cel tímto upozorňuje na změnu při podání daňového přiznání fyzickou osobou, která si uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů použitých pro zemědělskou prvovýrobu nebo provádění hospodaření v lese (tzv. zelená nafta) podle § 57 zákona č. 353/2003 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o spotřebních daních“).


Podle § 57 odst. 22 zákona o spotřebních daních podává osoba uvedená v § 57 odst. 1 zákona o spotřebních daních daňové přiznání a dodatečné daňové přiznání, kterými se uplatňuje nárok na vrácení spotřební daně, elektronicky s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněném správcem daně. Podle čl. II bod 3 zákona č. 4/2019 Sb., se ustanovení § 57 odst. 22 zákona o spotřebních daních nepoužije pro daňové povinnosti fyzických osob před 1. lednem 2022. 

Počínaje nárokem za zdaňovací období 1. kalendářního čtvrtletí roku 2022, popřípadě kalendářní rok 2022, mají tedy i fyzické osoby uplatňující nárok na vrácení spotřební daně z minerálních olejů podle § 57 zákona o spotřebních daních povinnost podat daňové přiznání nebo dodatečné daňové přiznání elektronicky s využitím dálkového přístupu.

V případě vad daňového přiznání/dodatečného daňového přiznání, které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno stanoveným způsobem (které nejsou vadami podle § 74 odst. 1 písm. a) nebo b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, dále jen daňový řád), nebo které spočívají ve skutečnosti, že podání nebylo učiněno ve stanoveném formátu nebo struktuře (které nejsou současně vadami podle § 74 odst. 1 písm. a) nebo b) daňového řádu), celní úřad vyzve podatele k odstranění vad podle § 74 odst. 1 a 2 daňového řádu.  V případě, že nedojde k odstranění těchto vad ani na výzvu, celní úřad uloží pokutu dle § 247a odst. 2 daňového řádu a daňové přiznání projedná.
Pokud fyzická osoba podá daňové přiznání/dodatečné daňové přiznání elektronicky, ale za použití jiné datové zprávy než dle § 71 odst. 1 daňového řádu, tj. jinak než

a) podepsanou způsobem, se kterým jiný právní předpis spojuje účinky vlastnoručního podpisu,
b) s ověřenou identitou podatele způsobem, kterým se lze přihlásit do jeho datové schránky,
c) s využitím přístupu se zaručenou identitou, nebo
d) prostřednictvím daňové informační schránky,

může být takové přiznání podle § 71 odst. 3. daňového řádu do 5 dnů ode dne, kdy došlo správci daně, potvrzeno způsobem uvedeným v § 71 odst. 1 daňového řádu. I takové podání má účinky učiněné elektronicky. To znamená, že např. daňové přiznání zaslané na elektronickou podatelnu správce daně bez elektronického podpisu, lze v uvedené lhůtě doplnit v listinné podobě.

Daňová přiznání doporučujeme podávat s využitím dálkového přístupu ve formátu a struktuře zveřejněné správcem daně, včetně preferované varianty ZFO formulářů vytvořených Celní správou České republiky, která zaručuje bezproblémové podání ve správné struktuře a formátu.


Stránka byla publikována dne: 25.02.2022

Skočit na začátek stránky