​Od 1. 10. 2019 dochází v souvislosti se spuštěním druhé fáze modernizace elektronického systému závazných informací o sazebním zařazení zboží dle prováděcího rozhodnutí Komise (EU) 2016/578 ze dne 11. dubna 2016, kterým se zavádí pracovní program pro vývoj elektronických systémů stanovených v celním kodexu Unie a jejich uvedení do provozu, k určitým změnám, vyplývajících z prováděcího nařízení Komise (EU) 2019/1026 ze dne 21. června 2019 o technických postupech pro vývoj, údržbu a používání elektronických systémů pro výměnu informací a uchovávání těchto informací v souladu s celním kodexem Unie. O těchto změnách vás budeme průběžně informovat na internetových stránkách Celní správy.


 
Stránka byla publikována dne: 5. 9. 2019
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: