CZ EN Translate
Menu

Podávání informací

​​​​Celní správa poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

  • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč.celního kodexu)

​Váš dotaz k výše uvedeným problematikám můžete učinit:

​telefonicky  na čísle +420 466 797 303​
písemně  na adresu Celního úřadu pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice​
osobním podáním na podatelně v sídle Celního úřadu pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice
faxem na čísle  ​ +420 466 797 320
elektronicky (e-mail) na adrese  
podatelna590000@cs.mfcr.cz
datovou schránkou  8rtnz5p


Stránka byla publikována dne: 19.05.2022 8:19
Skočit na začátek stránky