Celní správa poskytuje informace:

  • vztahující se k její působnosti podle zákona č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, kterým jsou určeny zásady přístupu k požadovaným informacím a jejich poskytování případným žadatelům ze strany příslušných státních orgánů.

Text zákona č. 106/1999 Sb.

  • týkající se celní problematiky v souladu s ustanovením čl. 11 a 12 Nařízení Rady (EHS) č. 2913/92, kterým se vydává celní kodex EU, ve znění pozdějších předpisů. Nevztahuje-li se požadovaná informace na skutečně zamýšlený dovoz nebo vývoz, mohou celní orgány její poskytnutí zamítnout.

Celní předpisy Společenství (vč.celního kodexu)

O poskytnutí informace lze  Celní úřad pro Pardubický kraj žádat:   
telefonicky - kontakty viz níže
písemně - žádost adresovat Celnímu úřadu pro Pardubický kraj, Palackého 2659, 530 02 Pardubice
osobním podáním na podatelnu v sídle Celního úřadu pro Pardubický kraj
faxem na čísle - 466 797 320
elektronicky (e-mail) na adrese -
podatelna590000@cs.mfcr.cz
datovou schránkou - 8rtnz5p

Informace ve smyslu výše uvedeném Vám na Celním úřadu pro Pardubický kraj poskytne:
Ing. Václav Kánský
Telefon:466 797 313 
Mob.telefon: 602 370 384
Fax: 466 797 320
E-mail: v.kansky@cs.mfcr.cz


V případě nedostupnosti uvedených kontaktů použijte níže uvedené telefonní číslo:
Telefon: tel.  466 797 303

Stránka byla publikována dne: 21. 12. 2012 10:48