CZ EN Translate
Menu

Povinně zveřejňované informace dle zákona č.106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím

​​​​ 

1. 

Název 

Celní úřad pro Pardubický kraj

 2.

Důvod a způsob založení 

Celní úřad pro Pardubický kraj (dále jen „CÚ pro PK“) se sídlem v Pardubicích je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je zřízen na základě ustanovení § 2 zákona č. 17/2012 Sb. o Celní správě České republiky, v platném znění (dále jen „zákon o Celní správě“) a podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.

Věcná působnost vychází z § 8 zákona o Celní správě. CÚ pro PK tak vykonává správu cel, daní a jiných peněžních plnění stanoví-li tak jiný právní předpis. Dále vykonává kompetence, které jsou celním orgánům přiděleny dle platných právních předpisů.

CÚ pro PK je správním orgánem a organizační složkou státu. Vykonává svou činnost na území vyššího územního samosprávného celku. Jeho pracovní obvod je na území obcí s rozšířenou působností Hlinsko, Holice, Chrudim, Pardubice, Přelouč. Vyhláškou č. 285/2012 Sb., o územních pracovištích celních úřadů, která se nenacházejí v jejich sídlech je v jeho působnosti zřízeno územní pracoviště v České Třebové. Na tomto pracovišti je vykonávána agenda celní, daňová. Pracovní obvod  územního pracoviště je tvořen obvody obcí s rozšířenou působností Ústí nad Orlicí, Králíky, Česká Třebová, Litomyšl, Vysoké Mýto, Polička, Lanškroun, Svitavy.  

 

 3.

Organizační struktura 

 Organizační struktura Celního úřadu pro Pardubický kraj

 4.

Kontaktní spojení


Poštovní adresa: Celní úřad pro Pardubický kraj, Palackého 2659, Pardubice

Telefonní ústředna: 466 797 303
ID datové schránky CÚ pro PK: 8rtnz5p 
           
e-mail: podatelna590000@cs.mfcr.cz

e-podatelna
Podávání informací 

Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222 (bezplatná)

 5.

Bankovní spojení

Číslo účtu CÚ pro PK: 7724511/0710         

Jak správně platit celnímu úřadu

 6.

IČ  

71214011 

 7.

DIČ 

CZ 

 8.

Rozpočet 

Rozpočet na rok 2​021

Rozpočet na rok 2020

Rozpočet na rok 2019

Rozpočet na rok 2018

Rozpočet na rok 2017

Rozpočet na rok 2016

Rozpočet na rok 2015

Rozpočet na rok 2014

 9.

Žádost o informace 

Obecné zásady pro přijímání žádostí o informace, jejich vyřizování
Podávání informací - kontakty
Orientační přehled utajovaných informací

 10.

Příjem stížností a dalších podání 

viz Kontaktní údaje bod 4.
Protikorupční linka Celní správy ČR: +420 800 232 222  
 
korupce@cs.mfcr.cz
Tato bezplatná linka je určena pro oznamování skutečností nasvědčujících korupčnímu jednání zaměstnanců Celní správy ČR.
Informace k příjmu stížností, podnětů a petic 

 11.

Opravné prostředky 

Postup při podání odvolání 

 12.

Formuláře 

 

 13.

Návody k řešení nejrůznějších životních situací 

Životní situace

 14.

Nejdůležitější předpisy 

Zákony upravující postup CS ČR při poskytování informací podle §5 odst. 1e) zákona č. 106/1999Sb.

Celní legislativa

Daňová legislativa

 15.

Sazebník úhrad za poskytování informací 

Sazebník úhrad 

 16.

Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. 

Výroční zpráva za rok 2022

Výroční zpráva za rok 2021​

Výroční zpráva za rok 2020

Výroční zpráva za rok 2019

Výroční zpráva za rok 2018

Výroční zpráva za rok 2017

Výroční zpráva za rok 2016

Výroční zpráva za rok 2015

Výroční zpráva za rok 2014
Výroční zpráva za rok 2013


 17.

Seznam podřízených útvarů 

Celní úřad pro Pardubický kraj je primárním článkem ve dvoustupňové struktuře celních orgánů. Je podřízen Generálnímu ředitelství cel se sídlem v Praze.
Je také správním úřadem a organizační složkou státu a vykonává svou působnost prostřednictvím územního pracoviště Česká Třebová.  

 18.

Zodpovězené dotazy

Zodpovězené dotazy dle zákona č. 106/1999 Sb.

​​​
Stránka byla publikována dne: 05.01.2023 13:02
Skočit na začátek stránky