CZ EN Translate
Menu

Žádost o informace dle zákona o svobodném přístupu k informacím 2013_02

Dne 7. října obdržel Celní úřad pro Pardubický kraj (dále jen „povinný subjekt“) žádost dle zákona č.  106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů, ve které žadatel požaduje sdělit:

zda je s ním vedeno jakékoli řízení, zejména zda je žadatel účastníkem v řízení o mimořádném opravném prostředku, případně požaduje poskytnutí konkrétnějších informací o těchto řízeních.

Dne 15.10.2013 povinný subjekt poskytl žadateli v souladu s výše uvedeným zákonem informace v tom smyslu, že ke dni sdělení informací eviduje pouze jeho žádost o povolení k nákupu zkapalněných ropných plynů uvedených do volného daňového oběhu. Dále povinný subjekt žadatele informoval, že s ním nevede žádné řízení o případných mimořádných opravných prostředcích.

Stránka byla publikována dne: 24.10.2013 14:23
Skočit na začátek stránky