CZ EN Translate
Menu

Informace o prominutí správního poplatku

​Celní úřad pro Pardubický kraj tímto informuje o rozhodnutí ministryně financí  č.j. MF- č.j. 1734/2021/3901-2 ze dne 20. 1. 2021 (viz Finanční zpravodaj č. 6/2021), vydané v souladu s ustanovením § 260 odst. 1 písm. b) zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „rozhodnutí ministryně“).

Na základě tohoto rozhodnutí se promíjí:
správní poplatek podle Položky 1 odst. 1 písm. a) Sazebníku, který je Přílohou k zákonu č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Sazebník“), za přijetí žádosti o navrácení lhůty v předešlý stav, za podmínky, že žádost bude podána v období od 1. 1. 2021 do 16. 8. 2021.


Stránka byla publikována dne: 25.01.2021