CZ EN Translate
Menu
Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4

V Pardubicích 18.10.2013


TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Pardubický kraj

Celníci odhalili zásilku sýrů z Polska, která nebyla nahlášena veterinářům

Při včerejší společné kontrole Celního úřadu pro Pardubický kraj a Krajské veterinární správy pro Pardubický kraj zastavili celníci u bývalého hraničního přechodu Dolní Lipka  vozidlo polského přepravce, které převáželo 1837 kg sýra, aniž by o příchodu zásilky byla informována krajská veterinární správa.

Polský přepravce dopravoval ve vozidle s chladící jednotkou do České republiky přes bývalý hraniční přechod Dolní Lipka 150 kusů krabic po 4 kusech sýra. Přepravce neprokázal nahlášení zásilky sýrů veterinární správě, čímž došlo k porušení veterinárního zákona.

Příjemcem zásilky sýrů byla královehradecká obchodní společnost. Dle veterinárního zákona je příjemce živočišných produktů povinen informovat předem krajskou veterinární správu o příchodu zvířat nebo živočišných produktů z jiného členského státu, a to v rozsahu nezbytném z hlediska účelu a způsobu provádění veterinární kontroly při příchodu na místo určení.

Celý případ byl předán krajské veterinární správě k dalšímu šetření. Za porušení veterinárního zákona hrozí příjemci zásilky pokuta až do výše 1.000.000,- Kč

Jedná se o další zjištěný případ, který vychází ze vzájemné spolupráce orgánů celní správy s veterináři, při které je věnována pozornost dovozu potravin nejenom z třetích zemí, ale i dalších členských států  EU.

Foto je k dispozici na internetových stránkách celní správy.


por. Ing. Václav Kánský
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj 
tel: +420 466 797 313
mobil: +420 602 370 384
e-mail: v.kansky@cs.mfcr.cz
Skočit na začátek stránky