Celní správa České republiky
Generální ředitelství cel
Oddělení Vztahů k veřejnosti
Budějovická 7
Praha 4
V Pardubicích 31. 1. 2014

TISKOVÁ ZPRÁVA CELNÍ SPRÁVY
ČESKÉ REPUBLIKY

Celní úřad pro Pardubický kraj

V roce 2013 pardubičtí celníci vybrali miliardy, bojovali proti daňovým podvodům a drogám

Za první rok své působnosti Celní úřad pro Pardubický kraj vybral na daních, clech a ostatních poplatcích téměř tři miliardy korun. Vypátral také podvody s minerálními oleji a jiným vysoce zdanitelným zbožím. V rámci kontrolních činností zajistil desetitisíce tablet léků zneužívaných k výrobě pervitinu, několik kilogramů marihuany a další drogy. 

Spotřební daň je nejvýznamnějším příjmem státního rozpočtu. Při její správě celníci vloni vyinkasovali 2,4 miliardy korun. Z toho SPD z minerálních olejů činí 2,2 miliardy, z lihu 158,4 milionů, z piva 56,7 milionů, z tabákových výrobků a z vína dohromady 0,9 milionu.

Zboží ze zemí mimo EU je při dovozu zatíženo clem a dalšími poplatky. Za loňský rok tak dovozci zaplatili na cle, DPH a SPD na pardubickém celním úřadu celkem 180,3 milionů korun.

V roce 2013 v rámci dělené správy celní úřad vybral 201,5 milionů korun, a to za pokuty uložené Policií ČR, poplatky, odvody stanovené jinými orgány státní správy např. Českou inspekcí životního prostředí, krajským úřadem, Ministerstvem životního prostředí atd.. Jen za pokuty celní úřad vyinkasoval 84 milionů, za odběr podzemních vod to bylo 68,8 milionů. Exekucemi vymohl 2,8 milionů, poplatky za znečišťování ovzduší dosáhly částky 25,9 milionů, odvody za vyjmutí půdy ze zemědělského půdního fondu se vyšplhaly na 20 milionů.

Vysoký zisk lákal podloudné obchodníky s minerálními oleji a jiným zbožím, které podléhá spotřební dani. Pardubičtí celníci jim zajistili během kontrol 173 tisíc litrů minerálních olejů a vyčíslili únik na SPD ve výši téměř 2 miliony korun. Vypátrali rovněž skupinu podvodníků s naftou, zde se jednalo o únik na SPD a DPH ve výši 20,5 milionů korun. V loňském roce ještě zajistili 4 538 litrů nezdaněných lihovin a 38 789 kusů cigaret neznačených platnou tabákovou nálepkou.

Vloni našli pardubičtí celníci při kontrolách na silnici a železnici celkem 82 295 tablet léků, které se zneužívají k výrobě pervitinu. Z takového množství by se jej vyrobilo v závislosti na obsahu účinné látky až 10 kilo. Jedná se o léky, které se do ČR pašovaly převážně z  Polska. V pardubickém kraji se celníkům podařilo odhalit také nelegální držení dalších drog, a to 5 700  g  marihuany, 33,5 g pervitinu, 62 tablet extáze, 12 g opia. Český občan měl u sebe dokonce 160  dávek LSD, což je jeden z nejsilnějších halucinogenů.


 
por. Ing. Václav Kánský
Tiskový mluvčí Celního úřadu pro Pardubický kraj 
tel: +420 466 797 313
mobil: +420 602 370 384
e-mail: v.kansky@cs.mfcr.cz
 
Ohodnoťte srozumitelnost a užitečnost: